Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/zemgale_izveidots_un_darbojas_latvija_pirmais_regionalais_geoportals
Drukas datums: 19:50:16 04.06.2020

Zemgalē izveidots un darbojas Latvijā pirmais reģionālais ģeoportāls06.05.2011

Lai nodrošinātu reģiona iedzīvotājiem un uzņēmējiem ģeotelpiskās informācijas pieejamību, Zemgales Plānošanas reģions (ZPR), kā pirmais Latvijā, ir izveidojis reģionālo ģeoportālu un industriālo teritoriju datu bāzi.

Ģeoportālu http://gisdb.zpr.gov.lv veido 22 Zemgales pašvaldību ģeotelpiskie dati, nodrošinot pārskatāmu informāciju par teritorijas attīstību, dodot arī iespēju izmantot datus no citām informācijas sistēmām. Portālā interesenti var apskatīt Zemgales reģiona pašvaldību teritorijas plānojumu dokumentus, kas ietver informāciju par zemes atļauto un plānoto izmantošanu, industriālo teritoriju datu bāzi, kur ievadīta informācija par vairāk kā 70 teritorijām, Valsts zemes dienesta kadastra datus, reģiona topogrāfisko un ortofoto karti, kā arī datus par Eiropas zemes virsmas apaugumu.

Tādējādi iedzīvotāji var izmantot plašu grafisko informāciju par sev piederošo īpašumu, tā atļauto un plānoto izmantošanas veidu atbilstīgi teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un apgrūtinājumiem. Arī uzņēmēji var iegūt sev vajadzīgo informāciju par industriālo teritoriju atrašanās vietu un to izmantošanu, par kopējo zemes vai ēku platību, īpašuma piederību, tehnisko infrastruktūru, attālumu līdz Rīgai, pārdošanas vai nomas iespējām un citu noderīgu informāciju. Objekti kartē attēloti kopā ar ziņām par apkārtējo vidi un teritoriju, kā arī infrastruktūru. Savukārt pašvaldību speciālisti – plānotāji var izmantot standartizētu ģeotelpisko informāciju apkārtējo pašvaldību kontekstā, kā arī var lietot visas portālā pieejamās datu bāzes.

Ieviešot projektu „Plan4all”, ZPR kopā ar partneriem no 14 Eiropas valstīm uzsācis darbu pie ES noteiktās INSPIRE direktīvas ieviešanas, kas paredz nodrošināt publiski pieejamus, harmonizētus ģeotelpiskos datus lietotājiem. Vienlaicīgi turpinās darbs pie Zemgales ģeoportāla pilnveidošanas un saturiskās papildināšanas ar jauniem datu slāņiem: pasažieru pārvadājumu maršrutu tīkls, starppilsētu un skolēnu pārvadājumi, loģistika, NATURA 2000 teritorijas un to apraksti, tūrisma teritorijas, objekti un maršruti, autoceļu kvalitātes karte, sabiedrisko pakalpojumu un ekonomiskās attīstības centru izvietojums, pakalpojumu analīze, izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīkls, applūstošās teritorijas un plūdu modelēšanas iespējas.

Lai Zemgalei piesaistītu investorus – uzņēmējus, reģiona ģeotelpiskie dati un industriālās teritorijas ir ievietotas starptautiskajā ģeoportālā www.arcgis.com, kam ir 110 miljonu lietotāju un kurā ir apkopota informācija no aptuveni 40 tūkstošiem citām datu bāzēm visā pasaulē (tiešā saite uz Zemgales industriālo teritoriju datiem http://www.arcgis.com/home/search.html?q=Zemgale&t=content). Tādējādi ZPR pagaidām ir vienīgā institūcija, kas nodrošina plašai sabiedrībai tik nepieciešamās informācijas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.