faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Zemgalē izsludināts 2011. gada Kultūras programmas projektu konkurss31.05.2011

Zemgalē izsludināts Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstītās 2011. gada Zemgales Kultūras programmas projektu, kas ieviešami no šī gada 1. augusta līdz nākamā gada 31. martam, konkurss.

Zemgales Kultūras programma izstrādāta ar mērķi sekmēt reģiona specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību. Programmas īstenošanai 2011. gadā Latvijas Kultūrkapitāla fonds piešķīris 21 400 latu lielu finansējumu. Tālab konkursā paredzēts finansiāli atbalstīt reģionāla un vietēja rakstura projektus, kas vērsti uz specifisko Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību apzināšanu, to saglabāšanu, attīstību un pieejamību, uz Zemgales kultūras daudzveidības saglabāšanu, vienota Zemgales tēla veidošanu un attīstību, kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu, mākslas jaunrades un pētniecības procesu sekmēšanu, reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē.

Kultūras programmas piešķirtais maksimālais finansējums vienam projektam juridiskām personām nedrīkst būt lielāks par Ls 2 500, bet fiziskām personām – Ls 800. Turklāt fiziskām personām to piešķir kā honorāru.

Pērnā gada Zemgales Kultūras programmas ieviešanas atbalstam piešķirtais Kultūrkapitāla fonda finansējums bija nedaudz mazāks nekā šogad – nepilni 20 000 latu. Pavisam konkursam bija iesniegti 90 projektu pieteikumi – no reģiona pašvaldībām un to kultūras un izglītības iestādēm, no nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām, privāto muzeju un mākslas galeriju īpašniekiem, kā arī no privātpersonām, kuras veic pētniecisko darbu. Programmas atbalstu saņēma pavisam 40 projekti.

Zemgales 2011. gada Kultūras programmai projekti iesniedzami līdz 27. jūnijam pulksten 16 Zemgales Plānošanas reģiona administrācijai Jelgavā, Katoļu ielā 2b. Iesniegto projektu vērtēšanu plānots pabeigt līdz 5. jūlijam, kad notiks ekspertu komisijas sēde. Plašāka informācija un projektu konkursa Nolikums, kā arī pieteikuma veidlapa meklējama Zemgales Plānošanas reģiona interneta vietnē www.zemgale.lv sadaļā – Projekti.

Zemgales Plānošanas reģiona informācija

Juris Kālis,

ZPR speciālists.

Tālrunis 63028085, 29144960.

Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top