Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/var_pieteikties_platibu_maksajumiem_iesniegumus_lad_palidz_aizpildit_un_iesniegt_ari_pa_talruni
Drukas datums: 09:16:28 23.06.2021

Var pieteikties platību maksājumiem. Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un iesniegt arī pa tālruni

09.04.2020

Lauku atbalsta dienesta informācija.

No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8.maijam pa tālruni sazināsies ar tiem klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija nepaciešama klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta tikai tiem klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS.

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu pārrunā aizpildītā Vienotā iesnieguma saturu, t.i., deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos kultūraugus un to platības, pieteiktos atbalsta veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar klientu tiks ierakstīta un būs kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms iesnieguma aizpildīšanas, dienesta specialisti pārliecināsies par klienta identitāti.

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu.

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas sākumam (no 14.februāra varēja pildīt “Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz EPS.

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālrunu 67095000.

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

Informācijas avots : www.lad.gov.lv

Kokneses novada lauku konsultanta informācija

Kokneses novada lauku konsultante Ineta Sproģe (telefona nr. attālinātā darba laikā 26593210) palīdz pildīt attālināti klientiem, ar kuriem ir noslēgts klienta līgums par PM iesniegšanu EPS. Konsultants jau pakāpeniski apzvana klientus, kuriem ir noslēgts līgums un iesniegumi tiek iesniegti.

Tiem, kuriem nevar attālināti iesniegt, jo sarežģītāki iesniegumi, konsultants palīdzēs aizpildīt iesniegumu pēc 12. maija. VPM maksājumus var iesniegt līdz 15.jūnijam.Vienlaicīgi ar PM iesniegumiem var iesniegt arī iesniegumu akcīzes degvielas iesniegšanai, ja ir VID iesniegta gada deklarācija.

Iršu pagastā PM iesniegumus palīdz pildīt Gundega Skrupska (telefona nr. attālinātā darba laikā 26642797).