Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/var_pieteikt_kandidatus_darbam_velesanu_komisija
Drukas datums: 06:03:21 17.01.2021

Var pieteikt kandidātus darbam vēlēšanu komisijā26.10.2020

No 26. oktobra līdz 6. novembrim var pieteikt pretendentus darbam Aizkraukles novada vēlēšanu komisijā 2021. gada pašvaldību vēlēšanām. Nolemts, ka tajā darbosies septiņi cilvēki.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz: lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kuros noteikta administratīvā teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim apvienojamo pašvaldību domes sasauc deputātu kopsapulci, kas ievēl vēlēšanu komisiju. No 2021. gada 1. jūlija Aizkraukles novadu veidos Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novads. Līdz ar to 14. oktobrī Aizkraukles kultūras namā tika sasaukta apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce, kurā lēma par 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu un pieteikšanos darbam tajā. Sēdē piedalījās kopā 46 deputāti no sešiem novadiem.

Deputāti vienbalsīgi nolēma noteikt Aizkraukles novada vēlēšanu komisiju 2021.gada pašvaldību vēlēšanām septiņu locekļu sastāvā. Nolemts, ka darbam vēlēšanu komisijā varēs pieteikties laikā no 26. oktobra līdz 6. novembrim. Komisijas locekļa kandidāta pieteikumus pašvaldības reģistrēs savā lietvedībā un līdz 2020. gada 11. novembrim tos iesniegs Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:

  • reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošajām vadības institūcijām;
  • Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu novada un Skrīveru novada domes deputātiem;
  • vēlētāju grupām (ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem).

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav Saeimas vai Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novada domes deputāts.

Kokneses novadā aizpildītu kandidātu pieteikumu darbam Aizkraukles novada vēlēšanu komisijā 2021. gada pašvaldību vēlēšanām var iesniegt Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, vai ar drošu e-parakstu parakstītu pieteikumu sūtīt uz elektronisko pasta adresi dome@koknese.lv, “Pieteikums Aizkraukles novada vēlēšanu komisijai”.

Pieteikuma veidlapa