Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/valsts_nekustama_ipasuma_reciju_dzirnavas_izsole
Drukas datums: 01:10:50 24.01.2021

Valsts nekustamā īpašuma "Reciju dzirnavas" izsole

27.10.2020

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Reciju dzirnavas”, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr.3246 008 0069. Izsoles sākumcena EUR 450.00, izsoles solis – EUR 40.00, nodrošinājums – EUR 45.00. Izsoles sākums – 09.10.2020., izsoles noslēgums – 09.11.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.10.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.