Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" paziņo:24.05.2012

Noslēgts neapbūvēta valsts zemesgabala (kadastra Nr.3246 003 0014) "Kūlēni", Bebru pagastā, Kokneses novadā, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Conatus BIOenergy". Pirkuma cena Ls 140 200.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top