Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/tiek_atceltas_40_starptautiskas_hanzas_dienas_brilona_un_nenotiks_viesosanas_sadarbibas_pilseta_vitingena
Drukas datums: 03:09:58 01.10.2020

Tiek atceltas 40. starptautiskās Hanzas dienas Brilonā un nenotiks viesošanās sadarbības pilsētā Vitingenā25.03.2020

Koknesiešiem šogad bija paredzēts, ka, dodoties uz  40. starptautiskajām Hanzas dienām Brilonā, notiks arī  partnerpilsētu tikšanās Vitingenā. 

Saistībā ar vīrusa infekcijas "Covid -19" izplatību, Kokneses delegācijas plānotais brauciens uz Hanzas dienām un Vitingenu nenotiks. Vīrusa infekcijas izraisītās sekas ir līdzīgas visā Eiropā, arī sadarbības pilsētā Vitingenā ir atcelti visi pasākumi, sabiedriskās vietās var pulcēties ne vairāk kā divas personas.

Birģermeistars Andreas Ritter ar izpratni un cieņu ir pieņēmis koknesiešu lēmumu nedoties uz partnerpilsētu tikšanos šī gada jūnijā. "Partnerpilsētu tikšanās, kur nevaram viens pretim otram brīvi kustēties, nerada prieku. Kokneses un Vitingenas sadarbība necietīs, pārcelsim paredzētās aktivitātes uz nākošo gadu! Vēlu visiem koknesiešiem izturību un veselību!", teikts sadraudzības pilsētas vēstulē.

Savukārt 24. martā Hanzas dienu organizatori nāca klajā ar paziņojumu par 40. starptautisko Hanzas dienu atcelšanu. Savā paziņojumā Brilonas pārstāvji norāda, ka pirms 24 gadiem Bergenas pilsētā Brilona saņēma uzaicinājumu organizēt Hanzas dienas 2020.gadā. Pirms pieciem gadiem tika uzsākts sagatavošanās periods un kopš 2019.gada 4.jūnija tika skaitītas dienas līdz  plānotajam šī gada Hanzas dienu sākumam. Skaitītājs rāda "Atlikusi 71 diena" un situācija Vācijā, Eiropā un visā pasaulē piespiež atcelt Hanzas dienas Brilonā. Gatavību piedalīties bija izteikušas 111 Hanzas pilsētas no 15  Eiropas valstīm,  ar 1558 delegātiem,    36 kultūras grupām, 82 Jaunatnes Hanzas dienu pārstāvjiem. Pateicoties komandai, skolu un bērnudārzu, biedrību, ciematu, uzņēmēju, darba grupu un daudzo brīvprātīgo iesaistei, Brilona bija tik labi sagatavojusies, ka Hanzas dienas varētu sākties jau rīt. Bet tagad visur redzams, ka ir jāpakļaujas vīrusa izplatības diktētajam. Nebūtu atbildīgi šādā laikā organizēt tik lielu pasākumu. Iedzīvotāju un viesu veselība ir vislielākā prioritāte. 

Organizatori izsaka pateicību visiem, kas atbalstījuši Hanzas dienu organizēšanas sagatavošanu. Pirms dažām dienām drukāšanai ir nodots oficiālais Hanzas dienu žurnāls, un ir svarīgi, ka tas iznāks, jo tas dokumentēs paredzēto programmu un parādīs cilvēkus, kas ieguldījuši savu darbu. Brilona to nosūtīs partneriem un Hanzas pilsētām. Organizatori ir apņēmības pilni realizēt Hanzas dienu laikā paredzētos projektus citā laikā un vietā, kad to ļaus apstākļi. Brilonas pārstāvji pateicas par sapratni, novēl veselību un izsaka cerību uz tikšanos.

Vēlamies pateikties deju kolektīvam "Liepavots" un kapelai "Aizezeres muzikanti", kuri gatavojās dalībai partnerpilsētu tikšanās pasākumos un Hanzas dienām ar stundu garu koncertu. Hanzas gars saglabājies daudzus gadsimtus un cerēsim, ka arī šis sarežģītais laiks beigsies, un varēsim kopā turpināt nest senās Hanzas pilsētas Kokneses vārdu pasaulē! Lai visiem izdodas saglabāt optimismu un ir laba veselība!

 Vairāk informācijas un pilns teksts par Hanzas dienu atcelšanu: https://www.hansetagebrilon.de... un video sižetā.

 Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa