Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/starpnovadu_sadarbibas_projekta_sveiks_kaimin_sesu_novadu_jauniesi_ir_tikusies
Drukas datums: 23:32:25 15.01.2021

Starpnovadu sadarbības projekta "Sveiks, kaimiņ!' sešu novadu jaunieši ir tikušies! 02.11.2020

logo_kopums_sveiks_kaimin__1.jpgAizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta "Sveiks, kaimiņ!" (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

 Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši.

Projekta mērķis ir stiprināt iepriekšminēto novadu jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti, līdzdarbojoties visu novadu jauniešiem un veicinot jauniešu iniciatīvu piedalīties jaunatnes politikas dokumentu izstrādes procesos. 

 Projekta "Sveiks, kaimiņ!" īstenošana tika aizsākta jau septembrī, kad projekta darba grupa sāka aktīvu darbību un plānoja turpmākos tā posmus, viens no kuriem bija šī gada 28.oktobra Starpnovadu sadarbības veicināšanas ZOOM pasākums “Sveiks, kaimiņ!”, kurā piedalījās 13 Jaunatnes jomas atbildīgie speciālisti un 61 jaunietis no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem, no kuriem 38 jaunieši bija vecumposmā no 13 līdz 17 gadiem, 22 jaunieši vecumposmā no 18 līdz 21 gadam un viena jauniete vecumposmā no 22 līdz 25 gadiem.

Starpnovadu sadarbības veicināšanas pasākuma “Sveiks, kaimiņ!” pirmajā daļā, sešu novadu jaunieši ZOOMojot prezentēja savu novadu, stāstot par situāciju Jaunatnes jomā. Pasākuma otrajā daļā, projekta darba grupa iepazīstināja jauniešus ar Nolikuma "MOTIVĀCIJAS UN LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANA STARPNOVADU UN STARPINSTITUCIONĀLĀ LĪMENĪ JAUNATNES JOMĀ" izstrādi. Savukārt trešā daļa tika aizvadīta ZOOMojot grupās, lai diskutētu par to, kā  jaunieši var līdzdarboties sekojošās jomās – Brīvprātīgais darbs, Jauniešu pilsoniskā līdzdalība, Sadarbība ar institūcijām novada līmenī, Jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī, Jaunatnes politikas īstenošana. Kā arī bija Ideju laboratorija jeb atvērtā grupa dažādām iniciatīvām. Tika izteiktas idejas nominācijām plānotajam godināšanas pasākumam «JAUNATNES GADA BALVA», kura mērķis ir motivēt Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešus aktīvi līdzdarboties vairāku jomu attīstīšanai savā novadā vai tiem sadarbojoties, sniedzot iespēju iegūt vienu no nominācijām godināšanas pasākumā «JAUNATNES GADA BALVA».

 Plānots, ka šis projekts būs pirmais pakāpiens jaunas sadarbības formas veidošanā starp Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem.

 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros