Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/smekesanas_ierobezojumi
Drukas datums: 21:27:48 20.08.2019

Smēķēšanas ierobežojumi14.03.2011

Ikdienā nākas novērot, ka iedzīvotāji ļoti maz zina par Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem smēķēšanas ierobežojumiem. Bieži vien cilvēki uzskata, ka smēķēt var jebkurā vietā, bet šāds uzskats ir aplams. Likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (turpmāk tekstā – Likums) ir norādītas vietas, kurās aizliegts smēķēt. Un, proti, smēķēt aizliegts:

 1. izglītības un audzināšanas iestādēs;
 2. ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, ieslodzījuma vietās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 3. tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes;
 4. sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumēs un uz peroniem;
 5. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;
 6. darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 7. publiskās ēkās, būvēs un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u. c.);
 8. sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus, kuros var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzētas smēķētājiem;
 9. sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 10. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
 11. parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 12. kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

Kā redzams, uzskaitījums ir diezgan plašs, tāpēc aicinu smēķētājus vēlreiz pārlasīt augstākminēto informāciju. Par Likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēts naudas sods līdz desmit latiem. Domāju, ka neviens nebūs iepriecināts, šķiroties no šādas naudas summas, aizliegtā vietā aizsmēķētas cigaretes dēļ. Praksē visbiežāk ir gadījumi, kad cilvēki nav zinājuši, ka ir aizliegts smēķēt sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumēs.

Attiecībā uz nepilngadīgajām personām, normatīvajos aktos ir noteikts savādāks regulējums. Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir noteikts, ka bērns nedrīkst smēķēt un ir aizsargājams no smēķēšanas. Tomēr ikdienā nākas novērot, ka smēķēšana nepilngadīgo vidū ir ļoti izplatīta, un administratīvo pārkāpumu protokoli bieži tiek stādīti tieši šai vecuma grupai. Nepilngadīgajām personām administratīvais sods piemērojams par smēķēšanu jebkurā vietā. Sankcijā paredzētais sods ir no brīdinājuma līdz desmit latiem.

Vēl svarīga nianse ir attiecībā uz tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgas personas rīcībā. Praksē novērots, ka cilvēki nemaz nezina, ka tā ir administratīvi sodāma darbība, par kuru paredzēta sankcija no brīdinājuma līdz 100 (!) latu naudas sodam. Tāpat novērots, ka gandrīz 100% gadījumu nepilngadīgie atklāj, kura persona nodevusi viņiem tabakas izstrādājumus. Tāpēc, ja nepilngadīgais lūdz jums nopirkt vai iedot cigareti, padomājiet par sekām.

Aicinu smēķētājus ievērot likumā noteiktās normas, jo būtiskākais ir pasargāt apkārtējos no tabakas dūmu kaitīgās ietekmes.

Kokneses novada domes pašvaldības Policijas priekšnieks Dainis Ginters