Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/skolotaji_macas_gadu_mija
Drukas datums: 13:59:46 27.11.2020

Skolotāji mācās gadu mijā11.01.2018

Ar baltā sniega un saules gaidīšanu, skolēnu ziemas brīvdienās Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā tikās skolu pedagogi, lai papildinātu zināšanas, pilnveidotu profesionālo kompetenci un dalītos pieredzē.

28. decembrī mūsu skolas skolotāji tika iepazīstināti ar kolēģu gūto pieredzi, piedaloties 2016.gada Erasmus+ programmas projektā „Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidošana”, kura laikā viņi apmeklēja kursus Čehijā, Spānijā un Portugālē. Pasākuma dalībniekiem tika dots neliels ieskats par Latvijas Bērnu Labklājības Tīkla sagatavoto rokasgrāmatu „Līdzdalības piedzīvojums”, kurā apkopoti dažādi ieteikumi un aktivitātes, kas var tikt veiksmīgi pielietotas mācību un audzināšanas stundās, izmantojot sadarbības un līdzdalības caurviju.

Lai akcentētu korekcijas/abilitācijas nozīmi izglītības procesā, skolas – centra pedagogi 2.janvārī piedalījās kursos „Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem”, kuros viņi papildina savas zināšanas par bērna attīstības septiņām jomām, mācīšanās un uzvedības traucējumiem un to korekcijas iespējām, garīgās attīstības traucējumu veidu raksturojumu sapratnes aspektā, kā arī ar bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem izziņas procesu raksturojumu. Dienas noslēgumā kursu dalībnieki darbojās praktiski L.Kraukles, E.Ivanānes un E.Feodorovas vadītajās domnīcās un  iepazinās ar IT izmantošanas iespējām, sensomotorās korekcijas uzdevumiem atmiņas, uzmanības, domāšanas, sajūtu attīstībai skolēniem ar speciālām vajadzībām.

3. janvārī skolā viesojas kolēģi no Degumnieku pamatskolas, Valles vidusskolas, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas un I.Gaiša Kokneses vidusskolas, lai piedalītos Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra organizētajos kursos „Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiskā izvērtēšana” un iepazinās ar speciālās izglītības programmām, skolēnu attīstības izvērtēšanas iespējām, individuālo mācību plānu sagatavošanu un atbalsta sniegšanu speciālo vajadzību nodrošināšanai.

Novēlot visiem kursu dalībniekiem radošām idejām bagātu Jauno gadu, sakām PALDIES par ieinteresētību un aktīvu līdzdarbošanos!

 

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra

metodiskais dienests

 

 

.