Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/skaidrojums_par_ministru_kabineta_2020_gada_12_marta_rikojuma_nr_103_par_arkartejas_situacijas_izsludinasanu_mineto_ierobezojumu_attiecinamibu_uz_religisko_organizaciju_darbibu_lieldienu_laika
Drukas datums: 07:40:51 23.06.2021

Skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību Lieldienu laikā

09.04.2020

008_1_luteranu_baznica_viesu_aktivitates_ainars_009.jpgTuvojoties Lieldienu svētkiem, dažādas Latvijā darbojošās konfesijas noturēs Lieldienu dievkalpojumus vai nu 12.aprīlī, vai arī 19.aprīlī, un, ievērojot kanoniskos noteikumus, to norisi nevar pārcelt. Ievērojot minēto, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir sagatavojis skaidrojumu par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību Lieldienu laikā.  

Reliģisko organizāciju pārstāvji turpina aktīvi iesaistīties ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un aicina ticīgos "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, dievnama, apmeklējumiem, tā vietā reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātus dalības veidus – izmantojot internetu, TV un radio starpniecību. 

Ņemot vērā minēto, tiek darīts viss iespējamais, lai mazinātu cilvēku pulcēšanos dievnamos. Tomēr, respektējot ticīgo cilvēku intereses, nevar pilnībā aizliegt iespēju apmeklēt dievnamus, ik sevišķi tik nozīmīgu svētku laikā. Tādēļ būtu svarīgi nodrošināt ieteicamo maksimālo dievnamu apmeklētāju skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties dievnamā, proti, 25 personas, neskaitot garīgo un kalpojošo personālu, nodrošinot 2 metru sociālo (fizisko) distanci. Nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību, nav pieļaujama dievkalpojumu pārtraukšana, un noteikto ierobežojumu piemērošana un kontroles pasākumu veikšana jāveic, ņemot vērā konkrētās situācijas apstākļus (dievnama lielums, pasākuma norise u.c.). Minētie nosacījumi attiecināmi uz visa veida Lieldienu svētku dievkalpojumu norisi, neatkarīgi no reliģiskās organizācijas reģistrācijas fakta.

Skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību Lieldienu laikā

Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, vienlaikus uzdodot tieslietu ministram nodrošināt skaidrojumu sniegšanu par ierobežojumiem, kas attiecināmi uz reliģiskajām organizācijām.

Ņemot vērā minēto, īpaši vēršu uzmanību un skaidroju rīkojumā paredzētos ierobežojumus un to piemērošanu tieši Lieldienu laikā: 

  1. Reliģiskajām organizācijām laika periodā no 10.līdz 12.aprīlim un no 17.līdz 19.aprīlim (atkarībā no Lieldienu svinēšanas laika) Lieldienu svētku dievkalpojumu laikā aicināt iedzīvotājus palikt savās mājās un piedalīties svētku dievkalpojumos attālināti, tostarp, izmantojot internetu, TV un radio starpniecību.
  2. Visus svētku dievkalpojumus plānot bez apmeklētāju klātbūtnes. Dievkalpojumus notur garīgais un kalpojošais personāls savu pienākumu ietvaros, pēc iespējas izvairoties no tiešā kontakta. 
  3. Apzinoties, ka reliģisko organizāciju telpas (dievnami) ir publiskās vietas un tās nav slēgtas apmeklētājiem, uz reliģiskajām organizācijām ir tieši attiecināmi ierobežojumi un noteikumi par sociālo (fizisko) distancēšanos. Rīkojumā nav noteikts konkrēts personu skaits, kas var atrasties publiski pieejamās vietās (t.sk. reliģisko organizāciju telpās). Minētais nozīmē, ka ikvienam, kas atrodas reliģisko organizāciju telpās, ir jāievēro 2 metru sociālā (fiziskā) distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem (t.sk. dievkalpojumu laikā), gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma video/audio tiešraidi. Līdz ar to reliģiskajām organizācijām ir pienākums nodrošināt iespēju apmeklētājiem ievērot 2 metru distanci jebkurā  dievnama vietā, t.sk., ieejot dievnamā. Maksimālais ieteicamais apmeklētāju skaits, kas vienlaicīgi var atrasties dievnamā, ir 25 personas, neskaitot garīgo un kalpojošo personālu.
  4. Reliģiskās organizācijas nodrošina roku dezinfekcijas līdzekļa pieejamību pie dievnamu ieejas un aicina apmeklētājus lietot sejas maskas.
  5. Reliģiskās organizācijas sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai. 

Tādējādi ikviens ir stingri aicināms palikt mājās un neapmeklēt dievnamus Lieldienu dievkalpojumu laikā, lai rūpētos par sabiedrības veselības drošību un mazinātu inficēšanās risku sev un citiem cilvēkiem.             

Augsti novērtēju reliģisko organizāciju pārstāvju aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un ticīgo mudināšanā "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, dievnama apmeklējuma, tā vietā aicinot reliģiskās darbības veikšanai izmantot attālinātus dalības veidus.

Aicinu visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par jauniem ierobežojumiem un nepieciešamību ievērot 2 metru distancēšanos, nodrošinot maksimālo piesardzību.    

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs J. Bordāns