Satiksmes ministrijas pārstāvji ierodas vizītē Kokneses pašvaldībā29.07.2016

28. jūlijā darba vizītē Kokneses novada domē viesojās Satiksmes ministrijas pārstāvji - parlamentārais sekretārs Edgars Tavars.

Vizītes laikā notika tikšanās ar Kokneses novada domes priekšsēdētāju Daini Vingri, domes izpilddirektoru Ilmāru Klaužu, Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Māru Bitāni un projektu vadītāju Martu Utāni. Tikšanās laikā tika diskutēts par Kokneses novada teritorijā esošo valstij piederošo autoceļu pārbūves iespējām. Kokneses novada domes pārstāvji īpaši akcentēja nepieciešamību pēc autoceļa V922 “Vecbebri – Irši” asfalta seguma izbūves 10,25 km garumā, autoceļa V915 “Koknese-Odziena” (Paugu iela Koknesē) uzlabošanas, autoceļa V920 “Koknese – Vērene” pārbūves 1,91 km garumā, ceļa posma no A6 uz Likteņdārzu „Ziediņi – Sala” asfalta seguma izbūves 670 m garumā. Saistībā ar Likteņdārza potenciālo attīstību būtu nepieciešams izbūvēt gājēju ietvi un veloceliņu autoceļa A6 ceļa posmā 1,3 km garumā no rotācijas apļa līdz pagriezienam uz Likteņdārzu. Kā atzina Edgars Tavars, ņemot vērā nestabilo ekonomisko situāciju, ES fondu finansējuma piesaistes iespēju samazināšanos turpmākajos gados un kopējo Latvijas situāciju ceļu sakārtošanas jomā, iespēju robežās tuvākajos gados varētu plānot tikai atsevišķu, pašu noslogotāko valsts ceļu posmu pārbūvi Kokneses novadā.

Šobrīd aktuālajā valsts autoceļu sakārtošanas programmā līdz 2020.gadam ietverta reģionālā autoceļa P79 „Koknese—Ērgļi” posma asfaltētā seguma uzlabošana 12 km garumā no A6 līdz Vecbebriem (ietverot 1905.gada ielu), ceļš savieno au-toceļu A6 Koknesē caur Vecbebriem un Iršiem ar Ērgļiem. Vēl viens aktuāls jautājums ir dzelzceļa kravu transporta radītais troksnis, kas vairāk kā divas reizes pārsniedz atļauto līmeni, īpaši traucējot iedzīvotājiem un uzņēmējiem Kokneses ciema centrā. Kā risinājums tika pārrunāta iespēja uzstādīt skaņu necaurlaidīgo stikla barjeru, ja par šādu variant nākotnē izdotos vienoties sarunās ar AS “Latvijas dzelzceļš”.

Pēc tikšanās domē VARAM pārstāvji apskatīja Kokneses novada industriālo zonu, satiksmes infrstruktūru, pēdējos veiktos Kokneses ielu posmu uzlabošanas darbus daudzdzīvokļu un privātmāju rajonos, kā arī viesojās viesu namā-amatu centrā “Mazā Kāpa”, kur viesus laipni uzņēma amatu centra īpašniece Inese Kāpiņa.

Māra Bitāne,

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

Foto: Dace Svētiņa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top