Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/sakusies_sabiedriska_apspriesana_novada_attistibas_strategijai_un_programmai
Drukas datums: 07:55:52 20.10.2021

Sākusies sabiedriskā apspriešana novada attīstības stratēģijai un programmai

21.07.2021

pasvaldibas_gerbonis_260x160.jpgNo 21. jūlija sākusies Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1. redakcijas projekta publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 25. augustam. Aizkraukles novada iedzīvotāji tiek aicināti izlasīt šos attīstības plānošanas dokumentus un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs, kas notiks tiešsaistēs. 

Jau ziņojām, ka Aizkraukles novada dome 2021.gada 5.jūlijā ārkārtas domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.3., 2.p."Par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai". 

No 2021.gada 1.jūlija Aizkraukles novada administratīvo teritoriju veido sešas teritoriālās vienības – bijušais Aizkraukles novads un bijušie Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novadi. Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek izstrādāta  novadiem  kopēja Aizkraukles novada  Ilgtermiņa  Attīstības Stratēģija 2021.-2037.gadam un Attīstības programma 2021.-2028.gadam, apvienojot tajās Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novadu  ilgtspējīgas attīstības nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.

 Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē “Zoom” platformā šā gada 

3.augustā ar:

 • Skrīveru pagasta iedzīvotājiem plkst. 10.00;
 • Kokneses apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
 • Pļaviņu apvienības* iedzīvotājiem plkst. 16.00;

4.augustā ar:

 • Neretas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 10.00;
 • Jaunjelgavas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
 • Aizkraukles pilsētas un pagasta iedzīvotājiem  16.00.

Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT, jo sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz tiešsaisti īsi pirms sanāksmes tiks publicēta Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv, sociālo tīklu pašvaldības kontos, kā arī reģistrētām personām tiks nosūtīta uz e-pastu.

 Rakstiskus priekšlikumus Aizkraukles novada  Ilgtermiņa  Attīstības  Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta papildināšanai var iesniegt līdz šā gada 25.augustam (ieskaitot):

 • Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē,
 • Pļaviņu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 • Kokneses Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 1905. gada ielā 7, Koknesē,
 • Skrīveru Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Andreja Upīša ielā 1, Skrīveros,
 • Jaunjelgavas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā,
 • Neretas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā, Neretā,

kā  arī rakstot uz adresi: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads LV-5101, vai elektroniski e-pasts: ilona.kagane@aizkraukle.lv līdz 25.augustam plkst.23.59. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

 Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Aizkraukles novada pašvaldības attīstības plānotāja Ilona Kāgane (tālr. 65133928; mob. 26394302;  ilona.kagane@aizkraukle.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti un klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku.

Informāciju par plānošanas dokumentiem sniegs  arī  SIA “Baltkonsults” valdes priekšsēdētāja Jolanta Gūža, mob. 29455156, e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv

 Aizkraukles novada  Ilgtermiņa  Attīstības  Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta materiālus var izlasīt Aizkraukles novada pilsētu un pagastu bibliotēkās, kā arī portālā geolatvija.lv un tīmekļvietnēs  www.aizkraukle.lvwww.koknese.lvwww.plavinunovads.lvwww.skriveri.lvwww.neretasnovads.lvwww.jaunjelgava.lv.

 Links uz Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta materiāliem

 *saskaņā ar Aizkraukles novada domes 01.07.2021. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”, par apvienībām tiek dēvēti bijušie novadi, kas Aizkraukles novada pašvaldības gadījumā ir:

 • Kokneses apvienība – bijušais Kokneses novads
 • Jaunjelgavas apvienības – bijušais Jaunjelgavas novads
 • Neretas apvienības – bijušais Neretas novads
 • Pļaviņu apvienība – bijušais Pļaviņu novads