Sagatavots ikgadējais pārskats par Kokneses novada attīstības programmas īstenošanu 2014. gadā31.08.2015

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Kokneses novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto ikgadējo pārskatu par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2014.gadā. Tajā ir atspoguļoti Kokneses novada domes 2014.gadā paveiktie darbi un īstenotie projekti saistībā ar novada attīstības programmas investīciju plānā ietvertajām aktivitātēm. Šis ir otrais pārskats par attīstības programmas izpildi, tāpēc ir iespējams izvērtēt Kokneses novada attīstību divu gadu periodā.

Kopumā pārskatā sniegts vairāk kā 50 uzraudzības rādītāju salīdzinājums, kā arī analizēta Kokneses novada ekonomiskā attīstība uz kaimiņu pašvaldību fona.

Pārskats pieejams Kokneses novada domes Attīstības nodaļā un novada mājaslapā www.koknese.lv sadaļā Pašvaldība – Attīstības plānošanas dokumenti.

Pārskats elektroniskā formā

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top