Puķes zied un bērni aug20.05.2019

Smaržo tulpes, ābeļziedi un kreimenītes, kārtotas ziedu kompozīcijās un pasniedzamos pušķīšos. Viss dabā koši uzplaucis, lai priecētu cilvēkus, tāpat kā mācību gada noslēgumā to dara skolēni.

Ģimenes dienas koncertā, kas tika rīkots uz "lielās skatuves" Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Vecbebros, 1-4.klašu un 5.-9. klašu tautisko deju dejotāji uzziedināja spilgtu deju ziedu, nodemonstrējot labāko no mācību gada laikā apgūtā. Un pa gadu pielocītais deju pūrs izrādījās kvalitatīvs un bagāts. Par to pateicība deju skolotājai Renātei Jaudzemai.

Pamatskolas skolēnu dziesmu kamolā ietītas aizvien jaunas dziesmas. Koncertā vokālā ansambļa sniegums pārsteidza ar interesantu repertuāru un dziesmu tekstiem piemeklētām kustībām. Paldies mūzikas skolotājai Liānai Haritonovai, kura sadziedāties rosina arī citas skolotājas!

Interešu izglītībā paveikto kopējā rakstā allaž saauž skolotāja Anna Romanovska.

Tāpat gluds un skaists raksts nepieciešams Pēdējā zvana dienā, kad ar labiem vēlējumiem 9. klasi nāk sveikt direktore, pirmās audzinātājas un skolas biedri. Katrs sveicējs atnesis savu pārsteigumu: jestru dziesmu, atmiņas rosinošu dāvanu, humoru vai kā 9. klases audzinātājs Aivars Bernāns – vaļsirdīgu, patiesu sarunu. Topošo absolventu vecāki bija sarūpējuši gardumgardu svētku torti siltu pateicības vārdu gaisotnē.

Šī gada karstajā pavasarī agri birst ābelēm balti ziedi. Līdzi tiem nokrīt arī pa aizkustinājuma asarai. Tāds ir pavasaris skolā – ražīgi skaists, bet mazliet smeldzīgs.

Linda Šmite, 

Dzintras  Sniedzes un Renātes Jaudzemas foto.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top