Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Profesionālās pilnveides kursi Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogiem

25.10.2021

foto_laumakalnina_5641.jpg2021. gada 20.oktobrī Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta speciālisti virtuālajā vidē tikās ar Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogiem un atbalsta komandas speciālistiem, lai kursu “Skolēnu uzvedības vadīšana un korekcija izglītības iestādē” laikā paaugstinātu kvalitatīva, praksē balstīta pedagoģiskā personāla profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi, un veicinātu šo problēmu risināšanas prasmju pilnveidošanu izglītības iestādē.

Kursu laikā dalībnieki iepazinās ar izglītojamo uzvedību ietekmējošiem faktoriem, to izpausmes veidiem, agresivitātes cēloņiem un korekcijas iespējām.  Diskutējot un analizējot reālas situācijas no skolas dzīves, tika meklēti pedagoģiskie risinājumi, metodiskie paņēmieni konfliktsituāciju un saskarsmes grūtību novērtēšanai un novēršanai, kā arī pārrunāta atbalstošas izglītības vides nozīme izglītojamo uzvedības vadīšanas un personības attīstībā. Jēkabpils pedagogi aktīvi iesaistījās diskusijās, izteica viedokli, saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un dalījās pieredzē.

Lielākas vai mazākas bērnu uzvedības problēmas, tā ir gandrīz katras skolas ikdiena, tādēļ, risinot situācijas ar izglītojamā agresīvās uzvedības izpausmēm, svarīgi strādāt gan ar bērnu, gan ap viņu esošo sabiedrību un vidi, vecākiem un izglītības iestādi. Tikai sadarbojoties varam sasniegt vēlamo, proti, mazināt skolēnu agresivitāti, uzlabot mikroklimatu klasē un veidot cieņpilnas attiecības, kas sekmētu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrības dzīvē un izglītības procesā.

 Ineta Gerasimova

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiķe

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top