Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/prieks_kopa_but1
Drukas datums: 01:16:52 04.12.2020

Prieks kopā būt 12.10.2020

Rudens zeltainākajā laikā tiek svinēta Skolotāju diena. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 9. oktobris bija īpaša svētku diena, jo ceļu uz skolu mēroja arī tie skolotāji un skolas darbinieki, kuri darba gaitas beiguši, bet vienmēr būs piederīgi skolas saimei.

"Bijām patīkami pārsteigti par skolas kolektīva atsūtītajiem ielūgumiem un priecājamies par satikšanos atkal skolā!" – vēl pirms svētku koncerta ar saviļņojumu sacīja skolotāji un darbinieki, kuri domās ik rudeni mēro ceļu uz skolu, kur pagājis darba mūžs.

Tā jūsu Koknese. Un mana –

Mēs citur mājas neatrastu –

Te nesāp dzērvju aiziešana,

Te nejūtam mēs gadu nastu.

Šos vārdus izcilajam skolas direktoram Ilmāram Gaišam veltījusi skolas absolvente Anita Svētiņa, un tie izteic arī vecākās paaudzes skolotāju un darbinieku uzticību Koknesei un māku sevī saglabāt jaunības starojumu.

Atklājot skolēnu sagatavoto koncertu, skolas direktore Inese Saulīte sacīja: "Prieks ir kopā būt! Lai šo priecīgu sajūtu radītu, nevajag daudz. Vienkārši satikties un baudīt skaistu svētku dienu! Mēs, tagadējais skolas kolektīvs, vēlējāmies šo dienu svinēt kopā ar jums. Gribējām, lai jūs palūkotos, kādu lielisku paaudzi esiet izaudzinājuši, jo tagad mūsu skolā mācās jūsu audzēkņu bērni un mazbērni. Un par to, ka viņi ir tik radoši un talantīgi, ir jūsu liels nopelns."

Arī Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, kurš ir šīs skolas absolvents, veltīja sirsnīgus pateicības vārdus Skolotāju dienas svinētājiem. "Katram laikam ir savi izaicinājumi. Paldies vecākās paaudzes skolotājiem, ka sniedzāt mums ne tikai zināšanas, bet arī drosmi un stipru gribu stāties pretī ikvienam izaicinājumam."

Lai arī šovasar nenotika ļoti gaidītie Skolēnu dziesmu un deju svētki, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas koris un kora diriģente Inita Asarīte tiem bija cītīgi gatavojušies. Jaunajos, svētkiem sarūpētajos tērpos, ar mirdzošām acīm un skanīgām balsīm, kora jaunieši dāvāja priekšnesumus no Dziesmu svētku repertuāra. Tikpat sirsnīgus sveicienus koncerta skatītājiem veltīja Druvja Andriksona skolēnu vokālās studijas dalībnieces Paula Vītoliņa un Alise Krūmiņa.

Skolotāju senioru apvienības "Zelta rudens" vārdā Māra Citko pateicās talantīgajiem jauniešiem un viņu skolotājiem par sagādāto svētku prieku, kā arī vēlēja daudz radošu sasniegumu, veiksmi un izturību jaunajai skolas direktorei Inesei Saulītei. Savu sveicienu skolas kolektīvam bija atsūtījusi pensionētā skolotāja Vija Stubure, kura nevarēja būt kopā ar kolēģiem šajā svētku dienā.

Pie uzklāta kafijas galda, skolas kolektīva un pašvaldības sarūpētiem cienastiem turpinājās sirsnīgas sarunas par aizvadītajiem kopīgajiem darba gadiem un to, cik svarīgi šajā laikā ir sajust draudzīga pleca sajūtu.

"Mēs dzīvojam aktīvi – apmeklējam kultūras pasākumus, rīkojam ekskursijas,  satiekamies savos pasākumos, kuros sveicam nozīmīgu gadskārtu jubilārus. Cik vien iespējams palīdzam cits citam ikdienā. Ļoti priecājamies, ka šodien mūsu vidū ir skolotāja Leontīne Ločmele, kuru šogad sveicām 90 gadu jubilejā. Prieks, ka ar mums kopā ir kolēģe Zenta Bružika, kurai 90. gadskārtu svinējām pagājušajā vasarā. Lai visiem tāda enerģija kā mūsu Edītei Zariņai viņas 86 gados! Mēs braši turamies! Gaidām savā pulkā vēl jaunus dalībniekus!" – pastāstīja senioru apvienības "Zelta rudens" pārstāve Aija Skolniece.

Prieku par iespēju ciemoties savā bijuša darbavietā izteica ilggadējā skolas darbiniece Ruta Viļumsone. "Jutāmies ļoti gaidīti! Sirsnīgs paldies skolas kolektīvam!" – atzina Rutas kundze.

Andris Akmentiņš savā romānā "Skolotāji", kas ir veltījums pagājušā gadsimta 50. un 60. gadu skolotāju paaudzei, teic, ka viņu mūžs pagājis, ticot, ka pastāv tādi īpaši, zeltaini pavedieni starp cilvēkiem, kas jākopj un jāsargā.

Paldies mūsu zelta skolotāju paaudzei par šiem zeltainajiem pavedieniem, kuru stiprumu sajūtam arī mēs!

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa