Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/plavinu_hes_udenskratuve_pazeminas_udenslimeni
Drukas datums: 16:44:01 30.05.2020

Pļaviņu HES ūdenskrātuvē pazeminās ūdenslīmeni05.03.2020

AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ūdenskrātuvē no 2020. gada 5. marta līdz 31. martam uzturēs ūdenslīmeni robežās no 70,44 līdz 69,44 m Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5), lai veiktu Pļaviņu HES darbības pārbaudes dažādos ūdenskrātuves līmeņu režīmos.

Ņemot vērā šīs ziemas unikālos hidroloģiskos apstākļus Daugavā, kad upē nav izveidojusies ledus sega un ilgstoši ir vidēji liela un samērā nemainīga pietece, AS "Latvenergo" turpinās veikt Pļaviņu HES darbības pārbaudes dažādos ūdenskrātuves līmeņu režīmos.

Pārbaudes procesa nodrošināšanai Pļaviņu HES ūdenskrātuvē no šī gada 5. marta līdz 31. martam tiks uzturēts ūdenslīmenis robežās no 70,44 līdz 69,44 m Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

Ūdenslīmenis ūdenskrātuvē tiek uzturēts pieļaujamās ūdenslīmeņa robežās atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai.

AS "Latvenergo" ir atbildīga par drošu Daugavas hidroelektrostaciju ekspluatāciju un hidrotehnisko būvju drošumu.

Informāciju sagatavoja:

Ilvija Līvmane

AS "Latvenergo"

Komunikācijas projektu vadītāja