Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/piedalies_biznesa_ideju_konkursa_esi_uznemejs_kokneses_novada2
Drukas datums: 11:17:08 23.10.2020

Piedalies biznesa ideju konkursā "ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!"13.10.2020

Tiek izsludināts ikgadējais biznesa ideju konkurss „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”. Aicinām konkursā piedalīties ikvienu fizisku vai juridisku personu, kurai ir biznesa ideja un kura ir gatava to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai Kokneses, Bebru vai Iršu pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji savu biznesa ideju realizācijai saņems naudas balvas (1.vieta – 1 500,00 euro, 2.vieta – 1000,00 euro, 3.vieta – 700,00 euro).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2020.gada 2.novembra līdz 2021.gada 5.februārim, plkst. 15:00.

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma prasībām un jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu Kokneses novada domē (2.stāvs, 2.kab.), Melioratoru ielā 1, Koknesē, vai ar elektronisko parakstu sūtot uz e-pastu dome@koknese.lv   

2021.gada 14.janvārī, plkst. 10:00 tiks rīkota informatīvā diena par biznesa ideju konkursu, lai sniegtu informāciju par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un konkursa noteikumiem, uzņēmēji dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem un citu noderīgu informāciju. Informācija par norises vietu un veidu tiks precizēta. Informatīvās dienas programma tiks publicēta vēlāk un ievietota Kokneses novada mājaslapā un “Kokneses Novada Vēstīs”.

 Vairāk informācijas, rakstot uz e-pastu ieva.rusina@koknese.lv vai zvanot pa tālr. 65128569, 27298666.

 Konkursa nolikums;

Pieteikuma veidlapa;

Biznesa idejas apraksts;

Naudas plūsma;

Līguma paraugs.