Paziņojums par Kokneses novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu06.06.2011

Kokneses novada domes deputāti 2011. gada 25. maija sēdē pieņēma divus novadam ļoti nozīmīgus lēmumus – „Par Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu” un „Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (lēmumi Nr. 5.1. un Nr. 5.2, protokols Nr. 5), apstiprinot abu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba uzdevumus, kuros iekļauti veicamie darbi un laika grafiks. Kokneses novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma 1. redakciju plānots izstrādāt līdz 2012. gada 15. februārim, pēc kura plānots šos dokumentus nodot sabiedriskajai apspriešanai, organizējot 6 nedēļu garu sabiedriskās apspriešanas posmu. Aktuālākajai informācijai sekojiet līdzi pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.

Attīstības programmas izstrādes vadītāja – Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anita Svence un teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Kokneses novada domes izpilddirektors Jāzeps Baltmanis.

Kokneses novada attīstības programma un teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” ietvaros.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top