Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/pasvaldiba_aicina_darba_pagasta_parvaldes_vaditaju1
Drukas datums: 04:48:59 24.03.2019

Pašvaldība aicina darbā pagasta pārvaldes vadītāju14.02.2019

Kokneses novada dome, Reģ. Nr.90000043494 aicina darbā Iršu pagasta pārvaldes vadītāju:

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība;
 • vismaz divu gadu pieredze kolektīva vadīšanā; - normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības darbu, pārzināšana; - labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; - prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt Kokneses novada Iršu pagasta pārvaldes darbu;
 • veidot sadarbību un strādāt komandā ar citiem pārvaldes, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem;
 • pieņemt lēmumus, pamatot tos un sekot to izpildei;
 • strādāt ar normatīvajiem aktiem;
 • pielietot savas teorētiskās zināšanas praksē;
 • prast veidot kontaktu ar  apmeklētājiem;
 • izprast  apmeklētāja problēmu un, savu iespēju robežās, sniegt konsultācijas tās risināšanā;
 • izvērtēt  sava darba rezultātus un izdarīt nepieciešamos secinājumus.

Piedāvājam: 

 •  interesantu, radošu un atbildīgu darbu; 
 •  sociālās garantijas;
 • darba algu - 1031,00 euro

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV),  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, Iršu pagasta attīstības vīziju turpmākajiem trīs gadiem ( ne vairāk 2 A4 lappuses),  līdz 2019.gada 1.martam plkst.12:00  iesniegt personīgi Kokneses novada domes kancelejā vai sūtīt pa pastu uz adresi: Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 vai elektroniskā veidā ( dzintra.krisane@koknese.lv) . Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65133644; 26435216 ( novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs). 

AMATA APRAKSTS