Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/par_skolenu_edinasanas_budzeta_izlietojumu_arkartas_situacijas_laika
Drukas datums: 12:37:40 27.11.2020

Par skolēnu ēdināšanas budžeta izlietojumu ārkārtas situācijas laikā30.03.2020

27. martā Kokneses novada pašvaldība informēja par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar atbalstu un palīdzības sniegšanu šajā ārkārtas situācijā. Pašlaik sabiedrībā ir būtisks jautājums par izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem valsts un pašvaldības budžetā – vai šie līdzekļi par bērnu ēdināšanu tiks ieskaitīti vecāku bankas kontos?

Tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Atgādinām, ka Kokneses novada dome lēmusi, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika periodā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī 1.-9.klases skolēniem, kuri šajā laika periodā iegūst pamatskolas izglītību, mācoties attālināti. Noteiktais pabalsta apmērs ir 1,50 euro vienam bērnam par katru darba dienu, sākot no 2020.gada 1.aprīļa. Pabalsta izmaksu nodrošinās Sociālais dienests, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Skaidrojam, ka šie pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, nevis no valsts un pašvaldības budžeta, kas paredzēts izglītojamo ēdināšanai.

Nauda izglītojamo vecākiem tiks izmaksāta, ja valstī pieņems  grozījumus Ministru kabineta noteikumos

Kokneses novada pašvaldības vadītājs Dainis Vingris skaidro, ka Kokneses novada izglītības iestādēs brīvpusdienas saņem 1.-9.klašu audzēkņi; pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6gadīgo bērnu obligātās apmācības grupu izglītojamie, kā arī īpašs atbalsts sniegts novada daudzbērnu ģimenēm (3+), brīvpusdienas nodrošinot visiem pirmsskolas vecuma bērniem. Ēdināšanai paredzētie līdzekļi 2020. gadā Pērses sākumskolai, Bebru pamatskolai un I.Gaiša Kokneses vidusskolai sastāda 90830 eiro, savukārt mērķdotācija no valsts, kas daļēji sedz brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem,  šogad paredzēta 20580 eiro.

 Ēdināšanas dotācija 1. - 9. klašu vecākiem tiks izmaksāta, ja valstī pieņems  grozījumus  Ministru kabineta noteikumos Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai". Dotajā brīdī likumdošana atļauj segt ēdināšanas izmaksas skolēniem tikai klātienes mācībās.

 Ja tiks pieņemti grozījumi, pašvaldība ēdināšanai paredzēto naudu nepārskaitīs ēdināšanas nodrošinātājam, bet pārskaitīs uz vecāka norādīto bankas kontu. Tādēļ šobrīd Kokneses novada izglītības iestādēs, ar E klases starpniecību, ir uzsākta vecāku informēšana ar aicinājumu iesniegt nepieciešamās ziņas, lai pašvaldībā sagatavotu izmaksu sarakstu gadījumam, ja noteikumi tiks grozīti.

 Kokneses novada pašvaldības informācija