Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku līdz 14. aprīlim13.03.2020

2020.gada 13.martā izdots Kokneses novada domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra rīkojums "Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku". Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek noteikts šāds darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks Kokneses novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās:

1. Novada domes kanceleja apmeklētājus pieņems klātienē novada domē (Melioratoru iela 1, Koknese):

 • Pirmdienās: no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00;
 • Ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00;

Informācija pa tālruni: 26308385; e-pastiem: dome@koknese.lv, dzintra.krisane@koknese,lv

2. Par tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju  vai izpilddirektoru iepriekš jāvienojas pa tālruņiem:

 • priekšsēdētājs Dainis Vingris – tālr., 29363381;
 • izpilddirektors Ilmārs Klaužs – tālr., 26435216.

3. Attīstības nodaļa strādās attālināti, t.sk. nekustamo īpašumu  speciāliste:

4. Novada Bāriņtiesā apmeklētājus pieņems klātienē novada domē:

 • Pirmdienās: no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00;
 • Ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00;

Informācija pa tālruņiem: 26013017; 28234578; e-pastiem: ginta.donika@koknese.lv; silvija.veze@koknese.lv;

5. Grāmatvedības un finanšu nodaļa ( t.sk. nodokļu administratore)  strādās attālināti, bet savās darba vietās strādās:

 •  ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00;

Par darba jautājumiem  kontaktēties sekojoši:

Par darba jautājumiem  kontaktēties sekojoši:

Kokneses novada domes kases Koknesē, Bebros un Iršos strādās ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00

6. Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus savā darba vietā pieņems:

 • Pirmdienās: no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00;
 • Ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00;

Īpašos gadījumos sazināties pa tālruni 29903109 vai e-pastu: dzimtsaraksti@koknese.lv

7. Novada domes juriste strādās attālināti. 

Informācija pa tālruni: 29716779 vai e-pastu: ligita.kronentale@koknese.lv;

8. Kokneses pagasta bibliotēkas darba laiks tikai grāmatu apmaiņai:

 • Pirmdienās: no plkst.9.00 – 14.00;
 • Ceturtdienās: no plkst.14.00 – 18.00;

Tālruņi informācijai: 65161719, 20223892; e-pasts: bibliotekas@koknese.lv

Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana notiks: 

 • Pirmdienās: no plkst.11.00-15.00;
 •  Ceturtdienās: no plkst.12.00-17.00;

Interneta punkts slēgts.

9. Kokneses novada Sociālais dienests turpina darbu ar sekojošiem ierobežojumiem:

 • atceļ visas klātienes klientu konsultācijas un grupu nodarbības;
 • pārceļ pensijas vecuma personu sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās un veiks to pēc ārkārtas stāvokļa beigu izsludināšanas;
 • veic klientu apsekošanu dzīvesvietā tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar krīzes situāciju un iepriekš neparedzētiem apstākļiem;

Sociālais dienests aicina klientus izvērtēt sociālā dienesta apmeklēšanas klātienē nepieciešamību. Ja iespējams, tad atlikt klātienes apmeklējumus līdz ārkārtas stāvokļa beigu izsludināšanai.

10. Pašvaldības policija:

 • Ar pašvaldības policijas inspektoriem var sazināties pa tālruni: 28653455.

11. Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa:

 • Nodaļas vadītāja (tālr. 26164508, e-pasts: anita.smite@koknese.lv) un sabiedrisko attiecību speciāliste (tālr. 29903892, e-pasts: sarmite.rode@koknese.lv) darbu veiks attālināti;
 • Tūrisma informācijas centrs publiskam apmeklējumam slēgts. Tūrisma informācija pieejama diennakts āra informatīvajā stendā, mājas lapā www.visitkoknese.lv; pa e-pastu: turisms@koknese.lv vai zvanot pa tālr. 29275412. 

12. PA "Kokneses Sporta centrs":

 • no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim apmeklētājiem slēgts;
 • tiek atcelti visi pasākumi, kas bija plānoti šajā periodā, vai līdz jaunu lēmumu pieņemšanai.

Iršu pagasta pārvalde

 • Pārvaldes vadītāja, lietvede-sektretāre strādās katru dienu, bet apmeklētājus pieņems:
  • Pirmdienās: no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00;
  • Ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00;
 • Lauksaimniecības konsultants darbus veiks attālināti, apmeklētājus pieņems ceturtdienās  no  plkst. 8.00-13.00.
 • Kasieris strādās ierasti, bet apmeklētājus pieņems ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00;
 • Pagasta bibliotēkas darba laiks tikai grāmatu apmaiņai pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;
 • Bāriņtiesa strādā ierasti, apmeklētājus pieņems ceturtdienās no 14.00 - 17.00.
 • Kultorgs darbu veiks attālināti.
 • Sporta halle slēgta.

Pārējie darbinieki veic pienākumus ierastā režīmā.

Informācija pa tālruni: 29136832, e-pasts: irsi@koknese.lv 

Bebru pagasta pārvalde

 • Pārvaldes vadītāja (tālr. nr. 20016603), komunālās nodaļas vadītājs (tālr. nr. 26339160), sekretāre (tālr. nr. 26411238) apmeklētājus pieņem: katru dienu 10.00 - 13.00;
 •  Sociālais darbinieks strādā attālināti - telefoniski, tālr.nr. 22313141, 26003964, e-pasts sandra.vitola@koknese.lv, rudite.vaivode@koknese.lv visu darba laiku, klientus klātienē pieņems krīzes situācijās (iepriekš piezvanot);
 • Kasiere-grāmatvede apmeklētājus pieņems ceturtdienās no plkst. 9.00 -13.00;
 • Kultūras darba organizatore - tālr. nr. 29822781, Sporta darba organizators - tālr. nr. 26417257 strādā attālināti;
 • Bibliotēka - grāmatu apmaiņu nodrošina otrdienās, ceturtdienās  no plkst.10.00 - 13.00.

Izņēmuma gadījumos iespējams vienoties par klātienes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski. Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi. 

Domes priekšsēdētājs D.Vingris

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top