Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/par_mutes_un_deguna_aizsega_lietosanu
Drukas datums: 10:21:54 26.01.2021

Par mutes un deguna aizsega lietošanu

23.11.2020

sejas_maska.jpgNo 2020.gada 20. novembra par mutes un deguna aizsega nelietošanu vietās, kur to paredz normatīvais regulējums, piemēram, sabiedriskajā transportā vai veikalā, personai var piemērot administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro.

To paredz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50.pants, kuru sāk piemērot no 20. novembra vienlaicīgi ar citu likuma Pārejas noteikumos iekļauto normu, kas paredz pašvaldību pienākumu nodrošināt mutes un deguna aizsegu pieejamību trūcīgām un maznodrošinātām personām.

Likumā precizēts, ka administratīvā pārkāpuma procesu par mutes un deguna aizsegu nelietošanu veic pašvaldības policija vai Valsts policija.

Vietas, kurās ir obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (medicīniskās sejas maska, nemedicīniskā (higiēniskā vai auduma) sejas maska, sejas vairogs), ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 Kur obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs

 No 4. novembra mutes un deguna aizsegs jālieto arī izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamiem, kuri ir sasnieguši 13 gadu vecumu, atrodoties mācību iestādes koplietošanas telpās (ārpus telpām, kurās notiek mācību process vienai klasei).

Piesardzības un drošības pasākumu kopums, kas ir jāievēro, lai kopīgiem spēkiem sabiedrībā varētu pārraut Covid-19 infekcijas izplatīšanās ķēdi, ir noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Viens no drošības pasākumiem ir mutes un deguna aizsega lietošana sabiedriskajā transportā un citās sabiedriskās telpās. Noteikumos ir precizēts, kas ir uzskatāms par mutes un deguna aizsegu, tāpat ir paredzēti izņēmumi.

Šie noteikumi ir saistoši arī ārkārtējās situācijas laikā, kas Latvijā ir izsludināts no 9. novembra līdz 6. decembrim.  

Vietas, kurās ir jālieto mutes un deguna aizsegs

1.  Sabiedriskajā transportā un taksometrā

Noteikumu 6.3.punkts paredz, ka gan pasažieriem, gan transportlīdzekļu vadītājiem, kuri nav atdalīti ar fizisku barjeru no pasažieriem, jālieto mutes un deguna aizsegs:

 • sabiedriskajā transportā;
 • taksometrā;
 • vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru pārvadājumus.

2.  Sabiedriskās vietās iekštelpās

Noteikumu 6.3. punkts paredz, ka apmeklētājiem un darbiniekiem, kuri nav nodalīti no apmeklētājiem ar fizisku barjeru, ir jālieto mutes un deguna aizsegs telpās:

 • sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietās – dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās u. tml.);
 • publiska vai saimnieciska pakalpojuma sniegšanas vietās (gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan privātajos uzņēmumus, piemēram, veikalos, tirdzniecības centros, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes centros u. tml.);
 • kultūrvietās (muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, teātros, koncertzālēs, kino u. tml., tostarp pasākumos, kur ir fiksētas sēdvietas);
 • izstāžu norises vietās (speciāli iekārtotās telpās vai teritorijā, kur norit izstāde vai gadatirgus);
 • baznīcās (izņēmums ir reliģisko organizāciju garīgais un kalpojošais personāls, kas notur dievkalpojumu).

Savukārt darbavietās, kur netiek sniegti pakalpojumi klātienē, piemēram, birojos, darba devējam ir jāizvērtē, vai ir iespējams nodrošināt epidemioloģisko prasību īstenošanu, piemēram, divu metru distanci starp darbiniekiem, un jālemj, vai sejas masku valkāšana ir nepieciešama.

3.  Izglītības iestādēs 

Noteikumu 26.1 punkts paredz, ka izglītības iestādēs nodarbinātie un izglītojamie, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus tiešās izglītības programmas apguves (koplietošanas telpās) lieto mutes un deguna aizsegus

Kādos gadījumos mutes un deguna aizsegu var nelietot

Noteikumos ir iekļauti vairāki izņēmuma gadījumi, kad ir atļauts nelietot mutes un deguna aizsegu.

Mutes un degunu aizsegus var nelietot:

 • bērni, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu (6.3.punkts);
 • personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai (6.3.punkts);
 • vietās, kurās publisku vai saimniecisku pakalpojumu sniegšanas laikā mutes un deguna aizsega lietošana nav iespējama (piemēram, ūdens procedūru un atrakciju pakalpojumu sniegšanas vietās, sejas skaistumkopšanas procedūru sniegšanas vietās u. tml. (6.3.3. punkts)).

Šeit gan jāatzīmē, ka ārkārtējās situācijas laikā, līdz 6. decembrim, vispār ir aizliegti skaistumkopšanas (izņemot friziera pakalpojumi), pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi, kā arī saimnieciskie pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). To paredz MK rīkojuma Nr. 655 "Par kārtējās situācijas izsludināšanu5.2. punkts.

Kā jau minēts, pienākums obligāti lietot mutes un deguna aizsegu sabiedriskās vietās telpās neattiecas arī uz:

 • darbiniekiem, kuri ir atdalīti no apmeklētājiem ar fizisku barjeru;
 • reliģisko organizāciju garīgo un kalpojošo personālu, kas notur dievkalpojumu savu pienākumu ietvaros.

Kādu sejas aizsegu var lietot

Lai gan noteikumos ir lietots saīsinājums “mutes un deguna aizsegs”, ar to nav domāts jebkāds aizsegs. 6.3.2. punktā ir paskaidrots, ka mutes un deguna aizsegi šo noteikumu izpratnē  ir:

 • medicīniskās sejas maskas;
 • nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas;
 • sejas vairogi.

Atsaucoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendācijām, Veselības ministrija norāda, ka mutes un sejas aizsegam ir jābūt:

 • cieši pieguļošam sejai;
 • viegli nomaināmam, ja tas kļuvis mitrs vai netīrs;
 • izgatavotam no tāda materiāla, ko var mazgāt 60 0C temperatūrā, lai iznīcinātu iespējamo piesārņojumu ar mikroorganismiem;
 • tādam, kas aiztur elpošanas ceļu pilienus, tajā pašā laikā nodrošinot brīvu elpošanu.

“Šādus nosacījumus nevar nodrošināt ar šallēm, lakatiņiem vai citiem pielāgotiem aizsegiem, jo tie cieši nepieguļ sejai, tos nav iespējams ērti un pareizi nomainīt, kā arī šos izstrādājumus ne vienmēr var mazgāt 60 0C temperatūrā. Materiāli, no kādiem parasti izgatavo šalles un lakatiņus, nenodrošina pietiekamu elpceļu pilienu aizturi. Pilnībā šādiem nosacījumiem atbilst medicīniskās sejas maskas, kas ir sertificētas. Tāpat nepieciešamo aizsardzību var nodrošināt, izmantojot pareizi izgatavotu nemedicīnisko masku. Tai jābūt izgatavotai no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u. tml.), un tā jānofiksē aiz ausīm vai jāsasien aiz galvas,” skaidro Veselības ministrija.

Kā jau minēts, sejas maskas vietā var izmantot arī sejas vairogu.

 Informācijas avots: www.covid19.gov.lv