Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/par_cela_zimju_uzstadisanu_uz_bebru_pagasta_pasvaldibas_celiem
Drukas datums: 09:09:33 29.02.2020

Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz Bebru pagasta pašvaldības ceļiem17.12.2019

Lai novērstu ceļa seguma klātnes bojāšanu, no 2019.gada 18.decembra, uzstādītas transportlīdzekļu braukšanas aizlieguma zīmes Nr. 312 "Masas ierobežojums" uz Bebru pagasta pašvaldības ceļiem:

  1. Ozoli – Lobes tilts - Jaunkalnieši      12,71 km;
  2. Tupiešēni – Kroglejas                          3,32 km;
  3. Blankas – Zemgaļi – Beņķi                  3,12 km;
  4. Bebri – Stalidzēni – Spārniņi - Mirtes  5,54 km;
  5. Pērses tilts – Āpšukalns                        2,02 km.