Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/par_cela_zimju_uzstadisanu3
Drukas datums: 18:21:04 22.01.2021

Par ceļa zīmju uzstādīšanu

03.03.2017

Kokneses novada iedzīvotāju ievērība - lai novērstu ceļa seguma klātnes bojāšanu pavasara atkušņa laikā, atsevišķos ceļa posmos ir uzstādītas aizlieguma ceļa zīmes Nr.312 „Masas ierobežojums 4t”.

Aizlieguma zīmes uzstādītas uz šādiem Kokneses pagasta ceļiem un ielām:

1. autoceļš Spīdolas -Ūsiņi,

2. autoceļš Spruļi- Birznieki-Pauliņi,

3. autoceļš Bormaņi-Upeslīči,

4. autoceļš Bilstiņi-Atradze,

5. Meža iela.

Uz Bebru pagasta ceļiem:

1. Ozoli – Lobes tilts - Jaunkalnieši 12,71 km;

2. Tupiešēni – Kroglejas 3,32 km;

3. Blankas – Zemgaļi – Beņķi 3,12 km;

4. Bebri – Stalidzēni – Spārniņi - Mirtes 5,54 km;

5. Pērses tilts – Āpšukalns 2,02 km.