Palīdzēsim izdot dzejas grāmatu par Koknesi!06.11.2012

Kaut kur tālu, laikam kontinentā citā,

Ļaudis teic – dzied brīnumputns košs.

Daudzi kuģim jau velk baltas buras

Tālām jūrām pāri brīnumputnu ķert.

          Kam man vajag košu brīnumputnu,

          Ja man Pērses krastos pogo lakstīgalas,

          Ja man augstu gaisā pelēks cīrulītis

          Pavasara rītā, ai, kā dzied!

/Maija Stepēna/

Ar mīlestību rakstītās dzejas rindās neliela radošu cilvēku grupa – koknesieši, kuriem dzejot prieks dara ikdienu gaišāku un dzejot iesācēji - I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni apliecinājuši – viņu laimes zeme ir tepat, Koknesē. Pēc Kokneses pagasta bibliotēkas ierosmes pavasarī – radīt savu dzejoli Koknesei, līdz rudenim čakli darbojoties, ir apkopoti Koknesei veltītie dzejoļi, lai tos varētu izdot grāmatā – skaistā dāvanā tās senatnei un tagadnei, Pērses un Daugavas krastam, cilvēku sapņiem un darbam. Grāmatā ieraudzīsim arī Koknesē dzimušā mākslas fotogrāfa Māra Ločmeļa iemūžinātās Kokneses dabas ainavas. Iecerēts, ka dzejas krājumu 500 eksemplāru metienā izdos tipogrāfija „Iespēju grāmata”. Kopējie izdevumi grāmatas nākšanai klajā būs aptuveni 2200 latu. Kokneses novada dome piekritusi finansiāli atbalstīt grāmatas izdošanu, topošās grāmatas autori ir lūguši palīdzību arī vietējiem uzņēmējiem.

Aicinām ikvienu, kuram sirdij tuva Koknese un kurš vēlas sniegt savu artavu dzejas grāmatas izdošanā, ziedojumu ieskaitīt Kokneses novada domes ziedojumu kontā: reģ. nr. LV90000043494, konta nr. LV77UNLA0050018214222, maksājuma mērķis: finansiāls atbalsts koknesiešu dzejas grāmatas izdošanai.

Kopīgiem spēkiem palīdzēsim piedzimt dzejā izsapņotam sapnim par Koknesi!

Kokneses Novada Vēstis

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top