Novada uzņēmēji tiekas Kokneses tūrisma centrā15.01.2018

Skaisti dabas skati jau 19. gadsimta otrajā pusē uz Koknesi vilināja tūristus un atpūtniekus. Nevelti mūsu Koknese dēvēta par otro Šveici. Tik daudz kas mainījies un zudis gadsimtu ritējumā, bet arī šodien mums vajag lepoties ar vietu, kurā dzīvojam.

Idejām bagāts jaunais gads iesācies tūrisma nozares virzītājiem. To apliecināja arī Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas organizētā tikšanās Koknese tūrisma centrā 11. janvārī, kurā piedalījās pašvaldības pārstāvji un vietējie uzņēmēji. Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita Šmite teic, ka šīs tikšanās svarīgākais mērķis bija izvērtēt kopīgi paveikto pagājušajā gadā un iepazīstināt uzņēmējus ar 2018. gadā plānotajām aktivitātēm.

„Šis gads novada attīstībā mums būs kā atspēriens nākamajiem gadiem. Savu atdzimšanu piedzīvos Koknese estrāde un tiks īstenoti vēl citi projekti saistībā ar tūrisma jomu. Novada izaugsme ir cieši saistīta ar uzņēmējdarbību, savukārt tūrisms ir viena no mūsu prioritātēm,” tikšanās reizē sacīja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Sagatavotajā prezentācijā Anita Šmite klātesošajiem pastāstīja par pagājušā gada 10. novembrī izveidotās Tūrisma un sabiedrisko attiecību  nodaļas darba pienākumiem un izvirzītajiem mērķiem, kā arī par Kokneses tūrisma centra paveikto aizvadītajā gadā. Šobrīd notiek spraiga gatavošanas dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs janvāra beigās „Adventur” Viļņā un „Tourest” Tallinā, kā arī uz lielāko tūrisma izstādi Latvijā – „Balttour – 2018”, kas norisināsies no 2. līdz 4. februārim Ķīpsalā. Tāpat uzņēmēji tika informēti par lielākajiem pasākumiem šajā gadā Kokneses novadā: 19. maijā svinēsim tūrisma sezonas atklāšanu ar tradicionālajiem Sama modināšanas svētkiem, savukārt sakarā ar estrādes rekonstrukciju Kokneses novada svētkus ielīgosim no 21. līdz 23. jūnijam, 11. augustā visi būs laipni gaidīti Likteņdārzā, lai kopīgi pasniegto mūsu kopīgi loloto dāvanu Latvijai tās simtgadē, bet 15. septembrī dosimies sezonas noslēguma pasākumā - velo braucienā pa Kokneses novadu. Tātad – atliek sekot līdzi informācijai un atrast laiku baudīt piedāvātos pasākumus!

Kamēr vēl nav sākusies tūrisma sezona, ir laiks kaldināt jaunas ieceres, tāpēc Kokneses tūrisma centrs novada uzņēmējiem organizē pieredzes braucienu uz Raunu februāra nogalē vai marta sākumā. Tikšanās reizē gide Daiga Dūniņa iepazīstināja ar ekskursijas dienas sagatavoto programmu.

Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Ieva Rusiņa savā prezentācijā pastāstīja par pagājušajā gadā īstenotajiem un nesen iesāktajiem projektiem. Nodibinājuma „Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa informēja par paveikto 2017. gadā Likteņdārzā un darbiem, kuri šogad īstenojami. Divi nozīmīgākie no tiem ir Lielā kalna un daudzfunkcionālās ēkas būvniecība. Par pagājušā gada necerētu ieguvumu - dāvinājumu Valda Auziņa atzina interaktīvi izglītojošo laukumu, kura izveide arvien vairāk uz Likteņdārzu atved bērnus un jauniešus.

Katrs uzņēmējs tika rosināts izteikt savus priekšlikumus, kā vēl vairāk uzlabot tūrisma pakalpojumu pieejamību Kokneses novadā. Viens no ierosinājumiem bija par tūrisma objektu norāžu uzstādīšanu uz jaunās šosejas. Hanzas projekta ietvaros informatīvas norādes par tūrisma objektiem šogad tiks izvietotas Kokneses parkā. Tika izteikta vēlme par tirdzniecības vietas ierīkošanu tūristu plūsmas tuvumā, kur savu produkciju piedāvāt mājražotājiem un amatniekiem. Novada darbīgie ļaudis atzinīgi novērtēja Kokneses tūrisma centrā notikušo Ziemassvētku tirdziņu. Arī uz citiem gadskārtu svētkiem tiks rīkoti šādi tirdziņi.

Kokneses tūrisma centrā joprojām ikviens tiek aicināts iesaistīties Kokneses novada jostas raksta tapšanā – ir tikai jābūt vēlmei aizpildīt idejas autores dizaineres Gitas Tenisas sagatavoto jostas raksta lapu, kuras pamatā ir matemātisks algoritms, jo konkrētais raksta fragments veidojas no lapas aizpildītāja dzimšanas datiem. 

Inguna Žogota, biedrības „Baltaine” priekšsēdētāja, atzina, ka šādas tikšanās vairākas reizes gadā ir ļoti nepieciešamas, lai apmainītos pieredzē un gūtu jaunu iedvesmu turpmākajam darbam.

Sarmīte Rode

Santas Mideres foto

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top