Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra18.10.2012

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” valsts nodevu par informācijas saņemšanu no reģistra maksā šādā apmērā:

informācijas saņemšana papīra formā:

 • 5 (piecu) darbdienu laikā par datiem par vienu personu – 3 lati;
 • 1 (vienas) darbdienas laikā par datiem par vienu personu – 6.lati;
 • 2 (divu) stundu laikā par datiem par vienu personu – 10.50 latu.
 • Persona , kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gada laikā saņem visu reģistrā esošo informāciju (papīra formātā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem – 5 lati.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:

 • represētās personas;
 • aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personām, kurām dokuments zudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, iepriekš minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.

Valsts nodevu samaksā pirms informācijas saņemšanas.

Valsts nodeva tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top