Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/noslegusies_kokneses_muizas_pils_vesturiski_makslinieciska_izpete
Drukas datums: 19:38:14 25.01.2022

Noslēgusies Kokneses muižas pils vēsturiski mākslinieciskā izpēte

22.11.2021

logo_zkp.jpgpklogo_koknese.jpgViena no kultūrvēstures liecībām Kokneses parka teritorijā ir Kokneses muižas ansamblis jeb Kokneses Jaunā pils, kuras veidols skatāms vēsturiskajos attēlos, bet dabā apjaušams tikai palikušajās pamatu un pagrabstāva drupās. Lai iegūtu uz zinātniskām metodēm balstītu pētījumu par pils pastāvēšanas vēsturi, biedrība "Pērses krasts" no 2021.gada maija līdz oktobrim īstenoja projektu "Kokneses muižas pils vēsturiski mākslinieciskā izpēte".

11. novembrī, valstij par godu aizdegto svecīšu izgaismotajā Lāčplēša dienā notika projekta noslēguma pasākums "Atklāj zudušo Koknesi!", ko īstenojām Zoom platformā.

Iesākumā biedrības vadītāja Ita Lejiņa iepazīstināja klātesošos ar īstenoto projektu un biedrības aktivitātēm.

Pēc svinīgajiem ievadvārdiem mākslas vēsturniece Guna Ševkina prezentēja pētījuma rezultātus. Pētījuma mērķis bija pētīt muižas pili kā būvmākslas piemēru. Kā viens no pētījuma pamatuzdevumiem izvirzīts ar pili saistīto, dažādās atmiņu institūcijās esošo materiālu apzināšanu un izpēti, galveno uzmanību vēršot uz līdz šim publikācijās neapskatītiem vēstures avotiem.

Daži no pētījuma secinājumiem:

  • noskaidrots, ka 1901. gadā pils ēka bijusi uzcelta, tomēr atsevišķu darbu veikšana noritēja arī pēc 1901.gada,
  • noskaidroti un precizēti pils būvvēstures fakti (būvniecības darbos piedalījušies skārdniekmeistari Kronbergs no Rīgas, Talbergs no Talsiem, kā arī Kokneses muižas kalējs Asmuss;
  • 1905. gada revolūcijā pils ēka netika nopostīta,
  • ap 1911. gadu noritēja vērā ņemami pils labiekārtošanas darbi,
  • Kokneses muižas pili var uzskatīt par historisma – vāciskās neorenesanses (ziemeļrenesanses un manierisma arhitektūras mantojumā balstītu) izcilu piemēru Latvijas arhitektūras vēsturē;
  • metāla konstrukciju lietojums pils būvniecībā, kā arī pielieto metāla dekoratīvo detaļu ornamentālais risinājums var tikt uzskatīts par 19.- 20.gadsimtu mijai raksturīgā jūgendstila izpausmēm savrupnamu arhitektūrā.

 Aizraujošu stāstījumu par radošo industriju nozīmi lokālās kultūrvides veidošanā piedāvāja Ekonomikas un Kultūras augstskolas studiju programmas "Kultūras vadība" direktore, docente Jeļena Budanceva, kura ar savu prezentāciju iedrošināja Kokneses iedzīvotājus, uzņēmējus un organizācijas domāt radoši un īstenot kopīgas sadarbības idejas vietējās  sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai, piedāvājot radošo industriju piemērus.

Pasākuma nobeigumā Ita Lejiņa aicināja klātesošos uz diskusiju par vēsturisko pētījumu nozīmi tūrismā un moderno tehnoloģiju izmantošanu vēsturiskās informācijas un materiāla atspoguļošanā.

Paldies visiem sadarbības partneriem, kuri iesaistījās projekta aktivitāšu īstenošanā, un  noslēguma pasākuma dalībniekiem!

Pētījuma kopsavilkums būs pieejams biedrības mājaslapā www.misijakoknese.lv.

Iegūto materiālu biedrība izmantos, lai izstrādātu zudušās Kokneses muižas Jaunās pils 3D virtuālo rekonstrukciju un izveidotu unikālu pils ēkas maketu.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem biedrības FB lapā @BiedribaPersesKrasts/ un Instagram  @biedribaperseskrasts/.

 Publikācijā izmantota informācija no Gunas Ševkinas veiktā pētījuma "Kokneses muižas pils vēsturiski mākslinieciskā izpēte" (autordarbs, 2021).

Publikācija sagatavota ar Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Zemgales plānošanas reģiona īstenotās Zemgales Kultūras programmas 2021 ietvaros.

 Foto: no biedrības "Pērses krasts" arhīva

 Publikāciju sagatavoja:

Biedrības vadītāja Ita Lejiņa