Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/noslegusies_devinu_pasvaldibas_grants_celu_parbuve
Drukas datums: 21:08:33 14.08.2020

Noslēgusies deviņu pašvaldības grants ceļu pārbūve06.11.2018

2018.gadā augustā un septembrī nodoti ekspluatācijā deviņi  pašvaldības grants ceļu posmi ELFLA projektu „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve” 1. un 3.kārtas ietvaros pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

1.kārtā ir pārbūvēti pieci ceļu posmi Bebru pagastā – Domēni-Vēži, Riemeri-Vijas (jaunbūve Vecriemeri-Šturmes), Rudzīši-Jaundzērvēni, Rožkalni-Birzes, Tupiešēni-Kroglejas. Iršu pagastā darbi veikti diviem ceļu posmiem - Slapsiles-Vilkāres, Vilkāres-Pamati. Ceļiem veikta seguma pastiprināšana, grāvju rakšana un tīrīšana, atsevišķās vietās grāvju padziļināšana, caurteku un kolektoru  izbūve u.c. saistītie darbi. Kopējais pārbūvētais garums 10,5 km. Darbus veica SIA „Krustpils”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Ceļu inženieri”.

 3.kārtas projektā īstenota divu ceļu pārbūve - Mazvecsviļi-Aizelkšņi Kokneses pagastā un Blankas-Mucenieki (jaunbūve Mucenieki-Sviķi) Bebru pagastā. Kopējais pārbūvētais garums 1,2 km. Darbus īstenoja SIA “Biostoker”, autoruzraudzību nodrošināja SIA “K-RDB”, būvuzraudzību – SIA “IR & VS”.

Šobrīd vēl tiek pārbūvēts pēdējais 3.kārtas grants ceļš Jirjeni-Melderi, darbus veic būvfirma SIA „MIKOR”.

Plānots, ka līdz novembra beigām pašvaldība iesniegs atskaites Lauku atbalsta dienestā par visu iepriekšminēto ceļu pārbūvi, līdz ar to 2015.gada nogalē uzsāktā Kokneses novada grants ceļu projektu īstenošana trijās kārtās būs noslēgusies. Kopā septiņpadsmit ceļu posmos ir ieguldīti 868 505 euro, no tiem  781 655 euro ir ELFLA finansējums.

 Projektu mērķis ir veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 Projekta Nr. 16-04-A00702-000025 „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 1.kārta” kopējās izmaksas ir 504 666,43 eiro, ko veido Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 454 199,78 eiro apmērā  un  Kokneses novada domes līdzfinansējums – 50 466,65 eiro.

 Projekta Nr. 17-04-A00702-000047 „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 3.kārta” kopējās izmaksas ir 144 606,25 eiro, ko veido Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 125 025,23 eiro apmērā  un  Kokneses novada domes līdzfinansējums – 19 581,02 eiro.

 Par ELFLA: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa