Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/noderiga_informacija_sociala_dienesta_klientiem
Drukas datums: 05:40:39 17.01.2021

Noderīga informācija sociālā dienesta klientiem08.01.2021

Lai mazinātu saslimstības ar koronavīrusa COVID-19 izplatīšanos, un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, sociālais dienests turpina darbu, ievērojot sekojošus ierobežojumus:

  1. atceļ klientu konsultācijas klātienē, klientu konsultēšana darba telpās pieļaujama tikai galējas nepieciešamības gadījumos, kad attālināti to nav iespējams izdarīt, tikšanās laikā gan darbiniekam, gan klientam ir noteikts lietot individuālos aizsardzības līdzekļus;
  2. veic klientu apsekošanu dzīvesvietā tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar krīzes situāciju un iepriekš neparedzētiem apstākļiem, kas apdraud personu veselību un dzīvību, veicot klientu apsekošanu dzīvesvietā, darbinieki lieto individuālos aizsardzības līdzekļus;
  3. atceļ klientu apsekošanu dzīvesvietā, ja klients ir ziņojis, ka viņa sociālā situācija nav mainījusies;
  4. tiek pagarināti pakalpojumu pārvērtēšanas termiņi līdz laikam, kad ārkārtējā situācija tiks atcelta;
  5. sociālās palīdzības pabalstu izmaksu nodrošina, veicot pārskaitījumus uz klientu norādītajiem kontiem, maksimāli izvairoties no izmaksas skaidrā naudā;
  6. dokumentus pieņem attālināti, klienti tos var iesniegt izmantojot pasta pakalpojumus, nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu e-pastā vai ievietojot iesniegumu sociālā dienesta priekštelpā novietotajā pastkastītē. Aizpildot iesniegumu, lūgums precīzi norādīt iesniedzēja personas kontaktinformāciju;
  7. nesniedz dušas pakalpojumu;
  8. veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošina tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Pakalpojumu jāpiesaka telefoniski, zvanot dežurantei uz t.26479372

 Ja izsniegtās trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš beidzies valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, tas ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Šobrīd tas ir līdz 2021.gada 31.martam. Informāciju par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņu klienti var uzzināt, sazvanoties ar sociālā dienesta darbiniekiem.

 Sociālais dienests aicina sociālā dienesta klientus kritiski izvērtēt sociālā dienesta apmeklēšanas klātienē nepieciešamību. Ja iespējams, tad atlikt klātienes apmeklējumus līdz ārkārtas situācijas beigu izsludināšanai.

 Sociālo darbinieku kontaktinformācija

Sociālā darbinieka vārds, uzvārds

Risināmie jautājumi

Kontaktinformācija

KOKNESĒ

Līva Skābarniece

sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem, pakalpojumi ģimenēm ar bērniem

t.65161811; 20011290, e-pasts: liva.skabarniece@koknese.lv

Ginta Balode

trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, pabalstu jautājumi

t.65161811; 29142149,

e-pasts: ginta.balode@koknese.lv

Līva Vitenberga

sociālie pakalpojumi pieaugušām darbspējīgām personām un pensijas vecuma personām

t.65161811; 29541162,

e-pasts: liva.vitenberga@koknese.lv

BEBRU PAGASTĀ UN IRŠU PAGASTĀ

Sandra Vītola

sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem, pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, sociālie pakalpojumi pieaugušām darbspējīgām personām un pensijas vecuma personām

65164340; 22313141,

e-pasts: sandra.vitola@koknese.lv

Rudīte Vaivode

trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, pabalstu jautājumi, sociālie pakalpojumi pieaugušām darbspējīgām personām un pensijas vecuma personām

65164340; 26003964,

e-pasts: rudite.vaivode@koknese.lv

 Par pensijas vecuma personu sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās

 Sākot ar 2021.gada janvāri tiek pārcelta pensijas vecuma personu sveikšana nozīmīgās dzīves jubilejās. Sociālā dienesta darbinieki nedodas pie jubilāriem uz mājām. Sveikšana tiks veikta pēc ārkārtas situācijas atcelšanas. Tomēr, ja persona, kurai janvāra mēnesī ir 75, 80, 85, 90 vai vairāk gadu jubileja, vēlas saņemt pašvaldības pabalstu, negaidot ārkārtas situācijas atcelšanu, tad ir iespējams rīkoties sekojoši:

  • var ierasties personīgi Kokneses novada domē un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kasē pabalstu saņemt. To var izdarīt pirmdienās un ceturtdienās kases darba laikā (t.65133632).
  • vai var iesniegt iesniegumu Kokneses novada domes grāmatvedībai ar lūgumu pabalstu pārskaitīt uz iesniedzēja norādīto kontu. Iesniegumu var ievietot Kokneses novada domē dokumentiem paredzētajā pastkastē. 

Kokneses novada Sociālais dienesta sagatavotā informācija