No 1. jūnija klātienē tiek atjaunotas vairākas ar izglītību, sportu un kultūru saistītas aktivitātes01.06.2020

No 1. jūnija Latvijā klātienē tiek atjaunota vairāku ar izglītību, sportu un kultūru saistītu procesu un aktivitāšu norise, lai sabiedrība pakāpeniski varētu atgriezties pie ierastā darba ritma, kuru šī gada martā pārtrauca Covid-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija, vēsta Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Ievērojot spēkā esošos piesardzības pasākumus, varēs notikt valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo mācības, interešu izglītības nodarbības, jauniešu aktivitātes, neformālā izglītība, vairākas sporta aktivitātes, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, kā arī papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi.

Par šādu pasākumu atļaušanu, ievērojot valstī noteiktos vispārējos piesardzības pasākumus, ir lēmis Ministru kabinets 21.maija un 26.maija sēdēs, apstiprinot grozījumus 12.marta rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

No šodienas klātienē varēs notikt papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi pamatizglītības posmā 1.-8.klasei, valsts pārbaudījumi profesionālajās skolās, arī kvalifikācijas eksāmeni, iestājpārbaudījumi valsts ģimnāzijās, vidusskolās un augstskolās un· bērnu un jauniešu nometnes, ievērojot nometņu rīkošanas vadlīnijas.

Tāpat būs atļauts pieaugušo mācību process, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus, interešu izglītība, ievērojot vadlīnijas un sporta aktivitātes augstākā līmeņa sportistiem, neievērojot divu metru distancēšanos, tomēr ņemot vērā sporta norišu nosacījumus. Atļautas būs arī jauniešu centru aktivitātes un neformālā izglītība, ņemot vērā nosacījumus.

Taču IZM uzsver, ka vispārējie nosacījumi pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai joprojām ir spēkā līdz 9.jūnijam - ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot divu metru distanci un stingrus higiēnas noteikumus, kā arī pasākumu ilgums iekštelpās noteikts līdz trim stundām.

"Visās sabiedrības darbības jomās pakāpeniski ir jāatgriežas pie ierastā dzīves ritma, un izšķirošs būs individuālās atbildības faktors," pauž ministrija, uzsverot, ka, pamatojoties uz šī brīža epidemioloģisko situāciju, pašreiz spēkā esošie ierobežojumi, kas noteikti saistībā ar Covid-19 izplatību, netiks atcelti līdz ārkārtējās situācijas beigām un paredzams, ka daļa no tiem tiks saglabāti arī pēc 9.jūnija.

Var atsākt organizēt amatiermākslas kolektīvu mēģinājumus klātienē atbilstoši sanitārā protokola vadlīnijām

Kultūras ministra izdotais rīkojums par sociālās distancēšanās nodrošināšanu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesā izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesī" un stājās spēka 29.maijā.

Sanitārais protokols paredz, ka amatiermākslas kolektīva dibinātājs amatiermākslas kolektīvu, tautas lietišķās mākslas studija vai pulciņš un citi amatiermākslas kolektīvi, atbilstoši dibinātāja noteiktajam, darbības un mēģinājumu procesu iekštelpās un ārtelpās nodrošina, ievērojot vairākus nosacījumus. Sanitārajā protokolā ar amatiermākslas kolektīvu tiek saprasts koris, deju kolektīvs, pūtēju orķestris, kokļu mūzikas ansamblis, vokālais ansamblis, amatierteātris, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis, tautas mūzikas grupa un kapela.

Protokolā norādīts, ka netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm klātbūtne. Dibinātājam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt piedalīties nodarbībā un aicināt atstāt nodarbības norises vietu, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu. Tāpat nav pieļaujama tādu personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.

Persona, ierodoties uz nodarbību, rakstveidā apliecina, ka uz viņu neattiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi. Nodarbībās nedrīkst piedalīties personas, kas nav saistītas ar tās norisi. Dibinātājam ir jāizvērtē nepieciešamība nodarbībā iesaistīt personas no riska grupām.

Sanitārā protokolā norādīts, ka nodarbības norise nedrīkst būt ilgāks par trīs stundām, ieskaitot pārtraukumus. Nav atļauta koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu nodrošināšana nodarbības dalībniekiem.

Dibinātājs katrā nodarbībā piefiksē personas, kas tajā piedalās. Ievērojot personu datu apstrādes principus, jāapkopo personu kontaktinformācija. Šis saraksts ir jāsaglabā vismaz trīs nedēļas pēc nodarbības norises.

Dibinātājam nodarbības jāorganizē tādā veidā, lai amatiermākslas kolektīvi vai atsevišķu nodarbību dalībnieki neatrastos nodarbības norises telpā, kā arī citās telpās vienlaicīgi.

Dibinātājam jānodrošina nodarbības dalībnieku plūsmas kontrole gan nodarbības norises vietas ārtelpās, gan iekštelpās, lai novērstu dalībnieku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru distances ievērošanu.

Tai skaitā, iespēju robežās ir jāizmanto vairākas ieejas un izejas dažādu nodarbību dalībnieku plūsmu organizēšanai. Jānovērš jebkādi šķēršļi, kas varētu sašaurināt ieejas vai izejas un kavēt dalībnieku plūsmu.

Telpās redzamās vietās jāizvieto skaidri salasāmas norādes par nepieciešamību būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci, izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt nodarbību, ja ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kā arī ja personai ir pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingru izolāciju.

Dibinātājam ir jānodrošina divu metru distances ievērošanu starp dalībniekiem nodarbības laikā, izņemot gadījumus, kad uz deviņu kvadrātmetru telpas platības atrodas ne vairāk kā viens deju kolektīva, kora, vokālais ansambļa, folkloras kopas, etnogrāfiskā ansambļa dalībnieks un nodrošināta trīs metru distances ievērošana starp nodarbības dalībniekiem.

Tāpat dibinātājam ir tiesības noteikt maksimālo nodarbībā pieļaujamo dalībnieku skaitu, bet ne vairāk kā 25 dalībnieki vienā nodarbībā, nodrošinot, ka nodarbības norises telpās atrodas ne vairāk kā viens amatiermākslas kolektīva dalībnieka uz četriem kvadrātmetriem telpas platības, ka tiek nodrošināta divu metru distances ievērošana starp nodarbības dalībniekiem un novērsta dalībnieku drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās. 

Izņēmuma gadījums ir, ja uz deviņu kvadrātmetru platības atrodas ne vairāk kā viens deju kolektīva, kora, vokālā ansambļa, folkloras kopas vai etnogrāfiskā ansambļa dalībnieks - dejotājs vai dziedātājs. Tāpat dibinātājam jānodrošina, ka tiek ievērota trīs metru distance starp nodarbības dalībniekiem un novērsta dalībnieku drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās.

Ja nodarbības laikā ir nepieciešama divu dalībnieku atrašanās telpā, neievērojot divu metru distanci, dibinātājs nodrošina, ka nenotiek tiešs fizisks kontakts starp dalībniekiem un atrašanās tuvāk par diviem metriem nepārsniedz 15 minūtes, izņemot gadījumus, ja šīs personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

Dibinātājs nodrošina nodarbības dalībniekiem iespēju ievērot roku higiēnu, proti, roku mazgāšanu ar tekošu ūdeni un ziepēm un higiēniskus roku nosusināšanas līdzekļus vai roku dezinfekcijas līdzekļu lietošanu.

Dibinātājam jāizvieto telpās, tai skaitā labierīcībās, pieejamu, skaidri salasāmu informāciju ar atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu. Atgādinājumā jānorāda, ka bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas. Rokas jāmazgā pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma. Jābūt arī informācijai, ka, ja nav iespējams nomazgāt rokas, tad tās ir jādezinficē spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Tāpat jāuzsver, ka skārienjūtīgas ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Jānorāda, ka nepieskarieties sejai - acīm, degunam un mutei - ar nemazgātām rokām.

Dibinātājs nodrošina, ka nodarbības dalībnieki izmanto tikai to lietošanā nodotās iekārtas, mūzikas instrumentus un citu aprīkojumu, un nodrošina to nodošanu no vienas personas otrai, tos iepriekš dezinficējot ar piemērotiem līdzekļiem.

Dibinātājs pēc iespējas samazina kopīgi lietojamo virsmu, tehnisko ierīču un priekšmetu izmantošanu. Tāpat dibinātājs nodrošina iespēju pirms to lietošanas dezinficēt rokas vai arī veikt šo ierīču un priekšmetu regulāru dezinfekciju - vismaz pēc katras lietošanas reizes - ar piemērotiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Dibinātājs veic telpu uzkopšanu pēc katras nodarbības, īpaši rūpīgi un regulāri tīrot visas koplietošanas virsmas, kam pieskaras liels nodarbības dalībnieku skaits, piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, kāpņu un sienu margas, virsmas tualetēs, izmantojot piemērotus dezinfekcijas līdzekļus.

Dibinātājs iespēju robežās veic regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus vai izmantojot efektīvu mehānisko ventilāciju. Dibinātāja kompetencē ir izvērtēt sejas masku un citu personīgo aizsardzības līdzekļu lietošanas lietderību, ievērojot to pareizas lietošanas un utilizācijas nosacījumus, kā arī nepieciešamību noteikt citu papildus drošības pasākumu ievērošanu.

Informācijas avots: Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas publikācijas

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top