Metodisko darbu skate “Ideju tirgus 2020” Kokneses pamatskolā – attīstības centrā10.06.2020

Pavasaris dabā modina jaunu rosību. Laiks kļūst siltāks un dienas – garākas. Uzzied košas puķes, sāk skanēt putnu dziesmas. Taču šis pavasaris atnāca, nesdams sev līdzi Covid – 19 pandēmiju, kad tika izjaukts ierastais dzīves ritms, skolas pārtrauca klātienes mācības un bija jāievēro dažādi ierobežojumi.
Kokneses pamatskolā – attīstības centrā par to, ka straujiem soļiem tuvojas vasara, liecina ikgadējā skolotāju metodisko darbu skate “Ideju tirgus 2020”, kurā savus digitāli interaktīvos darbus, akcentējot jēgpilnu pieeju izglītības procesā, iesniedza trīsdesmit divi Skolas – centra pedagogi.


Pārmaiņas mūsdienu skolā ir saistītas ar jaunu pieeju mācību procesam. Mainās izpratne par to, kas ir laba mācību metode. Zināšanas nav fiksēts lielums, tās nevar tieši pārņemt no citiem cilvēkiem, grāmatām vai situācijām. Tās tiek iegūtas, balstoties uz savu agrāko pieredzi un interpretējot to. Savukārt, skolotājs nodrošina katram skolēnam iespēju piedalīties dažādās mācību procesa situācijās. Interaktivo mācību metožu ieviešana ir viena no svarīgākajām jomām, lai nodrošinātu ikvienam skolēnam mūsdienīgas lietpratības izglītību un mācību procesā piedāvātu daudzveidīgus uzdevumus, kas dod iespēju veidot izpratni, savstarpēji saistīt mācību procesā apgūto. Interaktīvie mācību materiāli atšķiras no tradicionālām mācību metodēm. Tie ietver gan teorijas vizuālu un audiālu izklāstu, gan arī tūlītēju atgriezeniskās saites saņemšanu uzdevumu veikšanas laikā. Šādā veidā izglītojamie var pārliecināties, cik veiksmīgi ir apguvuši teoriju, kā prot pielietot esošās zināšanas uzdevumu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā teorijas materiālu skatīties vairākkārt.
Attālinātā mācību procesa laikā pedagogiem bija jāspēj ātri pielāgoties, pārstrukturizēt mācību procesu, lai nezustu zināšanu apguves kvalitāte. Tas ikvienam bija liels izaicinājums – paskatīties uz jauno lietu kārtību kā uz problēmu vai iespēju. Izvērtējot Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogu iesniegtos darbus, var secināt, ka šis izaicinājums – paskatīties uz jauno lietu kārtību – bija iespēja, izmantojot dažādas pieejas un savu radošumu, radīt inovatīvus mācību materiālus.
Skates uzvarētāji tika noskaidroti elektroniskās balsošanas rezultātā. 1.vietu ieguva Ilona Vītola par interaktīvo materiālu “Vingrinājumi runas ritma attīstīšanai’, 2.vietā ierindojās Sandra Paļčevska ar materiāliem “Es pazīstu notis! Krustvārdu mīkla. Muzikālā viktorīna.”, 3.vieta – Elīnai Ivanānei par digitālo mācību materiālu “Plānās pankūkas”.
Sveicam uzvarētājus un sakām paldies visiem dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos!
Lai visiem saulaina un iespaidiem bagāta vasara!

Ineta Gerasimova,
Kokneses pamatskolas – attīstības centra
metodiķe

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top