Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/meistarklase_bebru_pamatskola
Drukas datums: 16:59:20 04.08.2020

Meistarklase Bebru pamatskolā01.11.2019

Bebru pamatskolā skolēnu rudens brīvlaikā pedagogi no četrām izglītības iestādēm – Pērses sākumskolas, I. Gaiša Kokneses vidusskolas, PII "Bitīte" un Bebru pamatskolas – divas dienas darbojās projekta "Skola 2030" satura ieviešanas eksperta un Latviešu Valodas aģentūras pedagogu tālākizglītošanas metodiķa M. Ed. Edgara Bērziņa vadītajā meistarklasē, apgūstot Roberta Gaņe 9 mācību stundas notikumu lietošanu mācību procesā.

Aktīvi līdzdarbojoties satura apguvē, pedagogi iepazina četras refleksijas (domāšanas) stratēģijas, praktizēja atpakaļejošu plānošanu, aktualizēja mācību stundas uzbūvi, izmantojot Gaņe 9 mācību stundas notikumus, un tie ir uzmanības pievēršana, sasniedzamo rezultātu izpratne, iepriekšējo zināšanu aktivizēšana, jaunās informācijas piedāvāšana, mācīšanās virzīšana un atbalstīšana, iespējas lietot jauno informāciju radīšana, atgriezeniskās saites sniegšana, sniegumu novērtēšana, pārneses sekmēšana.

Aktīvā līdzdalība satura apguvē no pedagogiem prasīja intensīvu domāšanu, iesaistīšanos sasniedzamā rezultāta izvirzīšanā, iedziļināšanos skolotāja snieguma aprakstā, mācību stundas un pārgājiena plānošanu, sava un citu darba vērtēšanu, atbilžu sniegšanu uz atvērtajiem jautājumiem, kā arī piedalīšanos anketēšanā, izmantojot Plickers aplikāciju. Protams, bija domāts par emocionāli drošu un attīstošu mācību vidi.

Divu dienu mācības meistarklasē beidzās ar mājas darba saņemšanu, proti, izplānot un novadīt vienu mācību stundu Gaņe 9 mācību notikumu ietvarā. Trešā pedagogu mācību diena ieplānota skolēnu pavasara brīvlaikā, kad notiks mikrostundas izmēģinājums, analīze un vērtēšana.

Linda Šmite

Dz. Sniedzes foto