Lūdz izsludināt ārkārtējo situāciju Kokneses novadā21.09.2017

20. septembrī Kokneses novada domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Kokneses novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izdarot grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta rīkojumā Nr.455 “Par ārkārtējās  situācijas izsludināšanu” un papildināt rīkojuma pirmo punktu, iekļaujot tajā Kokneses novadu.

Visi novada lauksaimnieki, kuriem lietavu dēļ ir nodarīti būtiski bojājumi, līdz 19. septembrim tika aicināti ierasties Kokneses novada domē un parakstīt iesniegumu "Par pieprasījumu izsludināt ārkārtas situāciju Kokneses novadā”.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris ārkārtas sēdē informēja: "Esam iepazinušies ar Kokneses novada lauksaimnieku iesniegumu “Par pieprasījumu izsludināt ārkārtas situāciju Kokneses novadā” un  LLKC Aizkraukles nodaļas Kokneses novada lauku attīstības konsultantes Inetas Sproģes sagatavoto informāciju un materiāliem par lietavu rezultātā applūdušajiem lauksaimniecības kultūru sējumiem un stādījumiem Kokneses novada teritorijā, kā rezultātā  vairs nav iespējams novākt šī  gada ražu,  tāpēc ir izveidojusies ārkārtēja situācija.”

Sēdē tika konstatēts, ka situāciju pasliktina arī tas, ka valsts nozīmes meliorācijas sistēmas ir sliktā stāvoklī. Vairāku zemnieku problēma ir tā, ka netiek koptas mazās upītes, ko apsaimnieko Valsts nekustamie īpašumi. Lauksaimnieki sakārto savas meliorācijas sistēmas, bet upītes nespēj paņemt pretī ūdeni, jo nav iztīrītas . Tas pats ir ar valsts nozīmes notekgrāvjiem. Lauksaimniekiem ir sarežģīti panākt, lai šī upītes tiktu koptas. Ir solījumi, bet izpilde ir tikai daļēja un ar nozīmīgām laika nobīdēm.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli “ 4. panta otro daļu,  6. panta pirmās daļas 3. punktu, kurā teikts, ka pašvaldības dome var lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju un iepriekš minētā Likuma 5. panta pirmās daļas nosacījumiem par to, ka ārkārtējo situāciju izsludina Latvijas Republikas Ministru kabinets uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par trim mēnešiem, atklāti un vienbalsīgi balsojot, deputāti pieņēma lēmumu lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Kokneses novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kokneses novada domes

Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top