Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/lps_veselibas_nodokla_ieviesana_var_palielinat_nodoklu_slogu_zemo_darba_algu_sanemejiem
Drukas datums: 05:26:20 07.06.2020

LPS: veselības nodokļa ieviešana var palielināt nodokļu slogu zemo darba algu saņēmējiem22.01.2013

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) neatbalsta Veselības ministrijas ieceri no 2014.gada ieviest jaunu nodokli – t.s. veselības nodokli. Ministrijas izstrādātajā „Koncepcijā par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli” atbalstāmais variants paredz, ka jaunais nodoklis tiks maksāts no algas nodokļa maksātāja mēneša bruto ienākuma, līdzīgi kā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darbinieka daļa. LPS uzskata, ka tas ir solis nepareizā virzienā, jo pašlaik darbaspēka nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu) summa jau tā ir nesamērīgi augsta, kas ir galvenais iemesls plašai ēnu ekonomikai.

Veselības nodoklim būs negatīva ietekme uz zemo darba algu saņēmējiem, jo tā aprēķinā netiks ņemts vērā neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādībā esošām personām. Piemēram, situācijā strādājošajam ar minimālo darba algu 200 lati un ar diviem apgādājamajiem nodokļos katru mēnesi būs jāsamaksā par 7 latiem vairāk nekā šobrīd.

LPS uzskata, ka apsverams ir Igaunijā lietotais modelis, kad veselības aprūpe tiek finansēta no sociālā nodokļa daļas. Valsts sociālajā budžetā ir vairākas sadaļas, kas nav saistītas ar personu iemaksām (bezdarba un veselības pabalsti) un kuras var finansēt no pamatbudžeta, tādējādi radot iespēja daļu no sociālajām iemaksām novirzīt veselības aprūpes nodrošināšanai. . „Koncepcijā par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli” teikts: „Modeļa ietvaros ir plānots ieviest valsts veselības obligāto apdrošināšanu, ieviešot valsts veselības apdrošināšanas obligātās iemaksas 3,65 procentpunktu apmērā, nodalot tās 4 procentpunktu apmērā no spēkā esošās IIN likmes. Tas nozīmētu, ka 2014.gadā IIN likme tiktu samazināta līdz 18 procentpunktiem (šobrīd likumdošanā paredzēto 22 procentpunktu vietā) un 2015.gadā un turpmāk - IIN likme tiktu samazināta līdz 16 procentpunktiem (šobrīd likumdošanā paredzēto 20 procentpunktu vietā).” Tāpat koncepcijā norādīts: „Valsts veselības apdrošināšanas obligātās iemaksas tiks aprēķinātas: nodarbinātai personai – no algas nodokļa maksātāja mēneša bruto ienākuma un tas tiks uzskatīts par nodarbinātās personas attaisnotajiem izdevumiem, kas tiks atskaitīti no personas apliekamā nodarbinātības ienākuma tajā mēnesī, par kuru iemaksa ir aprēķināta (līdzīgi kā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darbinieka daļa). Valsts veselības apdrošināšanas obligātās iemaksas aprēķinās, ieturēs un budžeta kontā līdz nākamā mēneša 31.datumam iemaksās nodarbinātās personas darba devējs.”.

Informāciju sagatavoja:

Olga Kokāne,

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)

priekšsēža padomniece