Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/lielaja_talka_paveiktais_kokneses_novada
Drukas datums: 19:13:30 24.02.2020

Lielajā talkā paveiktais Kokneses novadā 30.04.2019

"Paldies visiem Lielās talkas dalībniekiem Kokneses novadā! Lai arī šogad talkot gribētāju nebija tik daudz kā citus gadus, svarīgākais ir nezaudēt Lielās talkas ideju – palīdzēt Latvijai kļūt tīrākai un zaļākai. Paldies arī visiem, kuri šajā dienā talkoja savu māju pagalmos un privātās teritorijās, jo ar sakoptu un ziedošu apkārtni mēs veidojam sava novada vizītkarti," teic Lielās talkas koordinatore Kokneses novadā Benita Peciņa.

Ja būtu jāpiešķir atsaucīgāko talcinieku tituls, to noteikti saņemtu Kokneses senioru klubiņa "Pīlādzītis" biedri. Klubiņa vadītājas  Zentas Bērziņas vadībā jau par tradīciju "Pīlādzītim" kļuvis Lielās talkas dienā čakli darboties II Pasaules karā kritušo piemiņas vietā Kokneses parkā. Arī šajā reizē seniori saposa piemiņas vietas apkārtni un atbrīvoja no atkritumiem ozolu un egļu audzi.

Jāteic, ka vecākā paaudze ir visizturīgākie un enerģiskākie talcinieki. Organizācijas "Daugavas Vanagi Latvijā" Kokneses nodaļas biedri Lielo talku atbalstīja, rosoties Likteņdārzā kopā ar citiem novada iedzīvotājiem. Pēc labi paveikta darba talciniekus gaidīja uz ugunskura vārīta zupa. Šoreiz pavāra lomā iejutās viens no talciniekiem – pašvaldības vadītājs Dainis Vingris.

Kokneses pagasta Atradzes kapu pārzine Vera Rubule stāsta, ka Lielās talkas dienā kapsētā čakli rosījās 11 talcinieki. Tika sakoptas vairākas bez tuviniekiem palikušās atdusas vietas, vēlreiz nogrābtas lapas kapličas teritorijā, kā arī ir izveidots celiņš uz upīti, lai vieglāk tikt pēc ūdens, jo ne visi kapu kopēji izmanto ūdeni no akas. Turpinot veidot un paplašinot tūju stādījumus kapsētas labajā pusē, talcinieki iestādīja 15 tūjas. Talkas noslēgumā ar atkritumiem tika piepildīti 20 maisi. Vera Rubule teic, ka lielākā daļa tuvinieku rūpējas par savu piederīgo atdusas vietām, bet joprojām ir kapu kopiņas, kuras ilgstoši nav koptas. "Paldies tām čaklajām rokām, kas sakopj ne tikai savu tuvinieku, bet arī bijušo darbabiedru atdusas vietas. Īpašs paldies I,Gaiša Kokneses vidusskolas skolotājām, kuras uztur kārtībā savu bijušo kolēģu kapa vietas," ar pateicību teic Vera Rubule.

Liels paldies Kokneses pagasta iedzīvotājai Sigitai Lazdānei par aktīvu piedalīšanos talkā un iesaistīšanos apkārtējās vides sakopšanā.

Bebru pagastā par Lielo talku atbildīgā bija pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Vērtējot paveikto, viņa teic, ka šoreiz Lielajā talkā piedalījās 17 iedzīvotāji un 17 Bebru pagasta pārvaldes darbinieki, kā arī Bebru pamatskolas kolektīvs. "Paldies visiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam un strādāja kādā no talkas vietām. Paldies arī tiem, kuri sakopa savus māju pagalmus un īpašumus! Diemžēl tie, kuri bezatbildīgi piesārņo apkārtni, talkās nepiedalās", atzīst Ilze Pabērza. Visaktīvāk iedzīvotāji talkoja Zutēnu kapos, sakopjot pamestās atdusas vietas un kapu teritoriju. Bebru pamatskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki Lielās talkas nedēļā darbojās Meža parkā un estrādes teritorijā, vācot kritušos zarus, sakopjot izveidotās atpūtas taciņas. Katoļu dievnama sakopšanā iesaistījās draudzes pārstāvji un Bebru pamatskolas skolēni. Talcinieki bija sastopami arī stadionā, kur sporta pasākumu organizatora Arta Zvejnieka vadībā tika paveikti dažādi darbi. Daži talcinieki strādāja Vecbebru tehnikuma teritorijā. „Par cilvēku attieksmi pret dabu liecina divu NVA darbinieku savāktie 25 atkritumu maisi ceļa posmā no Vecbirzniekiem līdz Vecbebriem,” rosinot vēl vairāk domāt par sabiedrības vides izglītošanu, teic Ilze Pabērza.

Iršu pagastā Lielā talka norisinājās 26. aprīlī. Kultūras pasākumu organizētāja Ilze Kaša stāsta par paveikto: "Apkārtnes sakopšanā roku pielika lieli un mazi.  Šajā dienā Iršus apciemoja Cūkmens un piekodināja, lai nekļūstam par cūkām. Talkas laikā tika sakopti: Iršupītes krasti, Brāļu kapi un citas vietas pagastā. Pusdienlaikā talcinieki baudīja gardu zupu, tika pie balvām nominācijās: Lielais Kristaps, Spēka mitriķis, Zaļie pirkstiņi, Čaklā bite un citām nominācijām. Ir liels gandarījums par paveikto un par to, ka mums bija jauks iemesls pabūt kopā. Vēlamies teikt lielu paldies ikvienam par līdzdalību Iršu sakopšanas talkā! Jo Irši dzīvo zaļi!"     

Dzīvosim zaļi visā Kokneses novadā! Cienīsim citu paveikto darbu un ikdienā rūpēsimies par apkārtējās vides sakoptību!

Lielās talkas informāciju apkopoja Sarmīte Rode, Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Ilzes Pabērzas, Daiņa Vingra, Ilzes Kašas un vēl citu talcinieku foto