Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/lauku_atbalsta_dienests_apstiprinajis_projektu_biskopibas_tradicijas
Drukas datums: 12:04:11 09.08.2020

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu "Biškopības tradīcijas"02.10.2019

Kokneses novada dome projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000006 "Biškopības tradīcijas" ietvaros veiks logu un jumta seguma nomaiņu biškopības muzeja ēkai Bebru pagastā, kā arī izveidos interaktīvu muzeja ekspozīciju, iekļaujot mūsdienīgus un inovatīvus vizuālos datu nesējus, lai pastāstītu par biškopības tradīcijām Latvijā.

Latvijas Biškopības vēstures muzeju atklāja 1984.gadā kādreizējās Biškopības Izmēģinājumu stacijas ēkas otrajā stāvā, bet pirmo stāvu atdeva skolas mācību dravas darba telpām. Tādējādi Biškopības vēstures muzejs ir nesaraujami saistīts ar izglītības iestādes vēsturi. Latvijas biškopības muzeja ekspozīcija, kas izvietota četrās zālēs, sniedz informāciju par bišu saimes dzīvi, bišu barības bāzi, biškopības produktiem un to nozīmi. Starp eksponātiem skatāmi seni biškopības darbarīki, stropi un inventārs. Pēdējās simtgades laikā biškopība ir radikāli mainījusi savu tehnoloģisko veidolu, taču praktiski nemainīga ir palikusi tās būtība - pašas bites un darbs pie tām. 

Bišu bioloģija nav mainījusies, saimes apkopšanas pamatprincipi- tāpat! Biškopju darbarīku arsenālā nākuši jauni materiāli un lieljaudas iekārtas, kuru izvietošanai ikviena muzeja telpa būtu par šaurām. Taču tās pamatvērtības, kas apgūstamas ikvienam jaunajam, topošajam biškopim, ir labi ievietotas muzeja ekspozīcijā un izmantojamas arī mācību procesā. Muzeja dārzā atrodas mācību drava un bišu vākumu ir iespējams degustēt, vai nu tradicionāli ar rupjmaizi un pienu vai svaigiem gurķiem, āboliem utt. Latvijas Biškopības vēstures muzeja misija nav tikai izglītot sabiedrību par biškopību un bišu ražotajiem produktiem, bet arī informēt par bitēm un biškopības attīstību Latvijā. Biškopības muzeja vizuālā atjaunošana un savākto muzeju krājumu pasniegšana ir svarīgi visas Latvijas biškopības vēsturē un ir nozīmīgs objekts Aizkraukles rajona partnerības teritorijā.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas biškopības tradīciju un vēstures saglabāšanu nākamajām paaudzēm, izveidojot mūsdienīgu tūrisma objektu - Biškopības muzeju.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 11 .septembris līdz 2020.gada 6.novembrim.

Projekta izmaksas ir 40 497,32 euro, tajā skaitā 27 000,00 euro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un 13 497,32 euro - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekts tiks īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

 Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 Informāciju sagatavoja:

Anda Mikāla

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

 T.65133636