Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/latvijas_pasvaldibu_savienibas_22_kongress_lemj_attistibu_vadit_pasiem
Drukas datums: 20:21:01 15.08.2020

Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongress lemj attīstību vadīt pašiem24.05.2011

20.maijā Kokneses kultūras namā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 22.kongress, kura galvenais vadmotīvs bija – attīstību vadīt pašiem. Kongresu ar savu klātbūtni pagodināja un iedvesmojošas uzrunas teica Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Saeimas deputāti Vitauts Staņa, Aivars Volfs un Edgars Zalāns, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, satiksmes ministrs Uldis Augulis, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Viņķele un izglītības un zinātnes ministra biroja vadītāja Inese Matvejeva.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, uzrunājot kongresa delegātus, pateicās Latvijas pašvaldībām un to iedzīvotājiem par izturību smagajā krīzes laikā, kas varētu būt krietni vieglāks, ja politiķi un valdība spētu labāk aizstāvēt valsts nacionālās intereses.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un LPS komiteju vadītāji savos atskaites ziņojumos kongresam ierosināja konstruktīvus priekšlikumus gan Saeimai un valdībai, gan pašvaldībām un iedzīvotājiem. Kongresa laikā pieņēma trīs rezolūcijas: „Par attīstības vadības principu maiņu”; „Par strukturālo reformu likumdošanā” un „Par ceļiem”.

Rezolūcijas projektā „Par attīstības vadības principu maiņu” LPS kongress aicina Saeimu un Ministru kabinetu, sākot ar jauno ES programmēšanas ciklu papildināt nozaru vadības principu paredzot: nodalīt vismaz trešo daļu Latvijai piekrītošās ES budžeta kvotas, nosakot katrai pašvaldībai savu ES projektu kvotu pēc principa „nauda seko iedzīvotājam”; katrai pašvaldībai patstāvīgas tiesības izmantot savu ES budžeta kvotu tādu projektu īstenošanai, kas atbilst „ES2020” mērķiem un tiek īstenoti virzienos, kuri tiek apstiprināti likumā par ES fondu izmantošanu 2014.-2020.gada budžeta ciklā; paredzēt attīstības virzienus, ņemot par pamatu 1.pielikumu, visām pašvaldību grupām nodrošinot, ka ikvienai pašvaldībai ir iespēja piedalīties ES fondu apguvē atbilstoši savām prioritātēm un savai attīstības programmai; attiecināt jauno komplekso pieeju, kurā nozaru vadības princips tiek papildināts ar teritoriālās vadības principu arī uz citām valsts atbildībā esošajām investīciju programmām. Latvijas Pašvaldību savienības kongress aicinās katru Latvijas pašvaldību pieņemt domes lēmumu par atbalstu jaunajai politikai, kas paredz, ka tikai pašvaldības patstāvīgi var izvēlēties ES mērķu sasniegšanai vispiemērotākos pasākumus, kas vislabāk atbilst vietējiem resursiem un vietējām iespējām.

Rezolūcijas projektā „Par strukturālo reformu likumdošanā” LPS kongress aicina Saeimu un Ministru kabinetu: atcelt Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, kas attiecas uz pašvaldībām; izstrādāt un nekavējoši īstenot normatīvā regulējuma vienkāršošanas programmu, lai sasniegtu rezolūcijas noteiktos rezultatīvos rādītājus; strukturālās reformas gaitā decentralizējamajām funkcijām grozīt tās regulējošo Ministru kabineta noteikumu statusu uz ieteikumiem, nodrošinot pašvaldībām iespēju izvēlēties - turpināt pildīt tajos regulētās normas ieteikumu statusā vai noteikt vietējiem apstākļiem piemērotāku regulējumu patstāvīgi.

Rezolūcijas projektā „Par ceļiem” LPS kongress aicina Saeimu un Ministru kabinetu: būtiski palielināt investīcijas visu nozīmju ceļiem, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju ar Lietuvu, Igauniju un citām ES valstīm; atzīt, ka ceļu attīstība visā pasaulē kopš pagājušā gadsimta 30-ajiem gadiem līdz pat mūsdienām ir efektīgs līdzeklis ekonomisko krīžu pārvarēšanai un attīstības paātrināšanai pēc krīzes periodā; atteikties no plāniem veikt finanšu stabilizāciju uz autotransporta infrastruktūras rēķina; neatliekami īstenot LPS 21.kongresā piedāvātos ceļu attīstības pasākumus; atjaunot Autoceļu fondu.

Šogad kongresā 18 nopelniem bagāti cilvēki saņēma Latvijas Pašvaldību savienības atzinības rakstus un krūšu nozīmes. Latvijas Pašvaldību savienības atzinības rakstu piešķir par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts un Latvijas Pašvaldību savienības attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij un pašvaldībām nozīmīgās jomās.

www.lps.lv