Latvijas neatkarības šūpulī – Jaunbebru Kartupeļu dumpja piemiņas vietā19.09.2019

Brāļu asinis neizžūst,

Zem Soda priedes saknēm

Dvēseļu upe plūst,

Karstāko sapni paņem,

Izkal sudraba zvanā,

Vai tu dzirdi, māt,

Tā ir atgriešanās… (S. Rode)

  Ja nebūtu viņu, 1841. gada Jaunbebru drošsirdīgo dzimtzemnieku, kuri uzdrīkstējās sapņot par labāku dzīvi un sevi aizstāvēt no pastāvošās iekārtas sodiem, nebūtu viņu iedvesmotu sekotāju - brīvības cīnītāju citviet, kas mums izkaroja Latviju. Ja nebūtu Bebru pamatskolas vēstures skolotājas Ievas Puniņas entuziasma un aizrautspējas, Kartupeļu dumpja piemiņas vieta varbūt paliktu bez skolēnu čalām, dzejām un jautājumiem, bez iedegtām svecītēm, bez V. Preisa un R. Tālmaņa vārdu, Kaķīšu purva un "Āpšu" māju pieminējuma, Soda priedes apmīļojuma, bez sagrābtām rudens lapām un savāktām kritalām.

 18. septembrī 9. un 7. klases skolēni zem Soda priedes zariem pie Sarkanā šķūņa mūriem mēģināja iztēloties vēsturiskos notikumus, kas nozīmīgi visā Latvijas vēsturē. Skanēja Sarmītes Rodes dzeja, smaržoja tēja, ugunskurā cepās kartupeļi. Nekas nav aizmirsts, nevienu nedrīkst aizmirst. Vēstures skolotāja pieminēja Imanta Ziedoņa devumu kultūrvēsturisko vietu saglabāšanā un 2021. gadu, kad Kartupeļu dumpim būs apaļa jubileja. Mājturības skolotājs A. Piliens kopā ar zēniem gādāja malku un ugunsdrošu vietu ugunskuram, meitenes kopā ar skolotāju V. Grinšponi sarūpēja tēju un kartupeļus (īpašs paldies Madarai un Baibai), kas jo labi garšoja pēc kopīgas pastrādāšanas, sakopjot Sarkanā šķūņa teritoriju.

Zem rudenīgajām debesīm Jaunbebros, priedes čiekuriem krītot, vēlreiz ieskanas: "Vai tu dzirdi, māt? Tā ir atgriešanās…", un rodas ticība, ka nākamās paaudzes aiz mums darīs tāpat kā mēs šodien – aizvien atgriezīsies pie savām saknēm, pie vēstures notikumiem, jo, kam nav vēstures, tam nevar būt nākotne.

Linda Šmite

Edija un Amandas Kosmačevsku foto.

           

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top