Lapas karte
AA+A++
A AAA

"Lasi, klausies, stāsti!"

07.04.2021

twing2.jpgetwng.jpgeTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Pievienošanās eTwinning, lielākajam skolotāju tīklam Eiropā, Kokneses pamatskolai – attīstības centram bija viens no 2020.gada izaicinājumiem, jo tā nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem, radošiem un moderni domājošiem pedagogiem.

2021.gada aprīlī veiksmīgi ir noslēdzies eTwinning projekts "Lasi, klausies, stāsti!", kurā Kokneses pamatskola – attīstības centrs kopā ar dalībniekiem no Turcijas, Rumānijas un Albānijas, izmantojot daudzveidīgas metodes un paņēmienus, veicināja bērnos interesi par grāmatām un lasīšanas procesu. Patstāvīgas lasīšanas prasmes un lasīšana ar izpratni ir īpaši svarīga laikā, kad mācības daudzās valstīs un skolās notiek attālināti. Projekta laikā centāmies veicināt bērnu interesi par lasīšanu, mācījām izvēlēties grāmatu atbilstoši interesēm, kā arī secīgi pastāstīt par izlasīto dažādos veidos, izmantojot daudzveidīgas reproducēšanas metodes – IT rīkus, zīmēšanu smiltīs, lasīšanu kopā ar roku lellēm,  aplicēšanu u.c.  Ceram, ka darbošanās projektā eTwinning "Lasi, klausies, stāsti!" raisīja skolēnos interesi par grāmatām un veicināja pašizpausmes prasmju attīstīšanos, pedagogiem tā bija iespēja pilnveidot IT prasmes un uzlabot svešvalodu zināšanas.

Aicinām skolu pedagogus iesaistīties eTwinning, lai rastu jaunus starptautisko projektu partnerus un veicinātu Eiropas skolu labās prakses pieredzes apmaiņu! 

Ineta Gerasimova, Inese Svence, Aija Kārkliņa

projekta koordinatores

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top