Koknesiešu darinātie kvadrātiņi aizceļo uz Brilonu17.02.2020

Mūsdienu Hanzas dienas atdzima ar atjaunoto Hanzas dienu tikšanos 1980.gadā Nīderlandes pilsētā Cvollē un apvieno 195 dalībpilsētas no 16 valstīm. Ar  lepnumu atjaunotajās Hanzas dienās daudzus gadus piedalās arī Koknese. Nedaudz vairāk par simts dienām atlikušas līdz laikam, kad Vācijas pilsētā Brilonā notiks 40. Starptautiskās Hanzas dienas (4.-7.jūnijs), uz kurām pošas arī koknesieši. Bet jau tagad uz seno Hanzas pilsētu Brilonu, kurai šogad aprit 800 gadi, kopš pilsētai piešķirtas pilsētas tiesības, aizceļo čaklo Hanzas pilsētas Kokneses rokdarbnieču darinātie darbi.

Neilgi pirms jaunā gada sākuma, Koknesē tika saņemta vēstule no Brilonas ar aicinājumu kopīgi veidot "Sanāksmju teltis" ("Zelte der Begegnung"). Hanzas dienu laikā 4.5 m lielās un apmēram 5 m augstās, katra no apmēram 1200 kvadrātiņiem veidotā telts,  atradīsies pilsētas svētku norises vietās, tajās tiks uzņemti viesi, varēs apmainīties viedokļiem un diskutēt. Telšu veidošanas idejas autore ir māksliniece Ute Lenarts-Lembeka (Ute Lennartz-Lembeck). Tamborēšana un adīšana ir senas rokdarbu tehnikas, kuras sastopamas visā pasaulē. Radot kopīgi ko jaunu, bet, neaizmirstot seno, tiek nodrošināta lietu ilgtspēja. Projektā ir iespēja piedalīties daudzām individuālajām "māksliniecēm", parādot savus raksturus, un vienlaikus ir dziļa solidaritātes sajūta par kopīgi veidoto. Sanāksmju jeb satikšanās telšu ideja ir populāra visā pasaulē un tā aug tālāk kā kopības un miera zīme.

Milzīgs prieks par čaklajām rokdarbniecēm Kokneses pusē, kas ar prieku un izdomu atbalstīja kopīgo Eiropas projektu. Uz Hanzas pilsētu Brilonu aizceļo 410  tamborēti un adīti kvadrātiņi, katrs 15x15cm liels, ar bagātu krāsu un izdomas dažādību. Koknesiešiem, kas viesosies Hanzas dienās Brilonā, būs interesanti sameklēt koknesiešu darinājumus, īpaši adītos kvadrātiņu Latvijas karoga krāsās, kā arī atrast adījumu ar pērlītēm auseklīša formā.

Kopumā savus darbus iesniedza 25 individuālās rokdarbnieces un viens kolektīvs: senioru klubiņš "Pīlādzītis". Sakām lielu paldies radošas izdomas bagātajām rokdarbniecēm no Kokneses, Bebriem un Iršiem! Savukārt briloniešiem novēlam pacietību un prieku, veidojot teltis, kuru kvadrātiņi tapuši senajās Hanzas pilsētās visā Eiropā!

Vairāk informācijas par Hanzas dienām Brilonā: https://www.hansetagebrilon.de/

 Kokneses tūrisma informācijas centrs

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top