Kokneses pašvaldība sniedz atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijā27.03.2020

25. martā Kokneses novada domē klātienē, ievērojot piesardzības pasākumus un distanci, notika komiteju sēdes, kā arī kārtējā novada domes sēde. Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju, nākammēnes sēdes plānotas videokonferences režīmā.

Sēdē tika izskatīti aktuāli jautājumi, tostarp vairāki, kas saistīti ar atbalstu un palīdzības sniegšanu šajā ārkārtas situācijā.

Izskatot Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sagatavoto lēmumprojektu “Par atbalstu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju  COVID 19 ierobežošanai”, domes deputāti nolēma: ”

  • 1.Noteikt, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir:
    • 1.1.pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika periodā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;
    • 1.2.1.-9.klases skolēni, kuri šajā laika periodā iegūst pamatskolas izglītību, mācoties attālināti.
  • 2.Noteikt pabalsta apmēru 1,50 euro vienam bērnam par katru darba dienu, sākot no 2020.gada 1.aprīļa. Pabalsta izmaksu nodrošināt līdz mēneša 25.datumam.
  • 3.Sociālajam dienestam nodrošināt pabalstu izmaksu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.”

Kokneses novada domes priekšsēdētājs uzsver, ka pieņemtais lēmums paredz pabalstu izmaksāt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Masu medijos diemžēl ir izskanējusi informācija, kurā iedzīvotāji tiek maldināti, sniedzot ziņas, ka līdzekļus par brīvpusdienām saņems visi bērnu vecāki. Tomēr šobrīd palīdzība tiek sniegta tikai šīm iedzīvotāju grupām. “Vērosim situācijas attīstību valstī un nepieciešamības gadījumā lemsim par turpmāku atbalstu arī citām iedzīvotāju kategorijām. Dotajā brīdī likumdošana atļauj segt ēdināšanas izmaksas skolēniem tikai klātienes mācībās. Šodien Latvijas Pašvaldību savienības videokonferencē par pašvaldībām aktuāliem finanšu jautājumiem krīzes situācijā arī finanšu ministrs J. Reirs komentēja šo jautājumu, skaidrojot, ka iespējami ātri būtu jāveic grozījumi likumā, lai ēdināšanai paredzētos līdzekļus varētu novirzīt ģimenēm par skolēnu ēdināšanu arī attālināto mācību laikā,” informē pašvaldības vadītājs Dainis Vingris.

Lai atbalstītu novada iedzīvotājus, sēdē tika izskatīts jautājums “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem Kokneses novadā”.  Skaidrojam, ka likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 4.pants nosaka, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros. Kokneses novada dome atbalstīja lēmumu par vienu mēnesi pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa  maksājuma  termiņu fiziskajām un juridiskajām personām  par nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Kokneses novada administratīvajā teritorijā, nosakot šādus  maksājuma termiņus: ne vēlāk kā 30.aprīlī, 15.jūnijā, 15.septembrī un 15.decembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

Tāpat domes sēdē apstiprināja lēmumu veikt grozījumus Kokneses novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošajos  noteikumos Nr.8 “Kokneses novada pašvaldības nolikums” un no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus programmatūras, licenču,  datortehnikas  un aprīkojuma iegādei, lai jau nākamo sēdi būtu iespējams rīkot videokonferencē, tādējādi ievērojot Ministru kabineta izvirzītās prasības par darba pienākumu veikšanu attālināti.

Informāciju sagatavoja:

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top