Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/kokneses_pamatskolas__attistibas_centra_komanda_dalas_pieredze_starptautiska_konference_laba_prakse_autisma_joma_2019
Drukas datums: 11:28:17 09.08.2020

Kokneses pamatskolas – attīstības centra komanda dalās pieredzē starptautiskā konferencē “Labā prakse autisma jomā 2019”06.11.2019

2019.gada 1. un 2.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika starptautiska konference “Labā prakse autisma jomā 2019”, kurā savā pieredzē par darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām un autismu dalījās speciālisti no Lielbritānijas, ASV, Velsas, kā arī Latvijas vadošie speciālisti – klīniskā psiholoģe Zane Kronberga, ergoterapeite Dita Rituma, Latvijas Autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa un bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs. Konferences pirmajā dienā tās dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekcijas par proaktīvajām metodēm darbā ar bērniem ar AST, kā veicināt viņu neatkarību un samazināt pāraprūpi, kas jāņem vērā veidojot efektīvus uzvedības plānus. Velsas speciāliste J. Condon sniedza ieskatu jautājumos par izglītojamo uzvedības izaicinājumiem skolā, skolas politiku šajos jautājumos un piedāvāja praktiskus risinājumu piemērus. L. Bērziņa aktualizēja šobrīd Latvijā ļoti plašu rezonansi ieguvušo jautājumu – bērnu vardarbību pret pedagogiem izglītības iestādē, piedāvājot šo tēmu aplūkot no dažādiem skatu punktiem.

Otrajā dienā konferences dalībnieki piedalījās paralēlajās darbnīcās un Ideju tirgū, kurā ar darbnīcu “Sensorās spējas – bērna attīstības pamats” Kokneses pamatskolu – attīstības centru pārstāvēja direktora vietniece metodiskajā darbā Inese Svence, direktores vietniece audzināšanas darbā Jūlija Grase, metodiķes Elīna Ivanāne un Ineta Gerasimova, prezentējot izglītības iestādes pieredzi sensomotoro spēju attīstības veicināšanā, izmantojot dažādus materiālus.

Darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām pedagogi meklē dažādus risinājumus, lai iegūtu optimālākos rezultātus individuālo spēju un dotumu pilnveidē. Cilvēka attīstība sākas ar fiziskām sajūtām, šo sajūtu apzināšanos un aktīvu mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Sajūtu, uztveres un motorikas jeb sensomotoro spēju attīstīšana ir pamats sekmīgai bērna intelektuālajai attīstībai. Izglītības procesā speciālie pedagogi mērķtiecīgi veido izpratni par krāsu, formu, lielumu, par priekšmetu un materiālu īpašībām un īpatnībām, telpiskumu utt, izmantojot visas iespējamās maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu un garšu. Ar to palīdzību tiek attīstīta kognitīvo procesu sistēma – sajūtas, uztvere, uzmanība, atmiņa, domāšana, valoda, ar kuras palīdzību cilvēks dažādi uztver, uzkrāj un pārveido informāciju, kas nāk no apkārtējās vides, ķermeņa un atmiņas.

Skolas – centra komanda piedāvāja iespēju iepazīties un praktiski izmēģināt dažādus skolas pedagogu veidotos mācību materiālus sensomotoro spēju attīstīšanai un pilnveidošanai. Konferences dalībnieki ar interesi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, uzdeva jautājumus, lūdza padomus un izteica vēlmi saņemt metodiskus ieteikumus un atbalstu turpmākajā darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Dalība konferencē sniedza iespēju dalīties ar savu pieredzi, kā arī iepazīties ar kolēģu darbu. Tā bija iespēja satikties profesionāļiem, praktiķiem un tieši iesaistītajām personām, lai sadarbotos un sniegtu savstarpēju atbalstu. Paldies Latvijas Autisma Apvienībai par fantastiski noorganizēto pasākumu un sniegto iespēju gūt un dot!

Elīna Ivanāne

Kokneses internātpamatskola – attīstības centra metodiķe