KOKNESES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS03.06.2011

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) nolēmusi, ka tautas nobalsošana par 10. Saeimas atlaišanu notiks sestdien, 2011. gada 23.jūlijā.

Pamatojoties uz LR ”Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II. nodaļu „Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas izveidošana un tās sastāva grozīšana”, lai nodrošinātu Tautas nobalsošanu par Saeimas atlaišanu, Kokneses novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātus darbam sekojošos Kokneses novada vēlēšanu iecirkņos:

 1. Nr. 274 – (Bebru pagasta pārvalde, ”Papardes”, Bebru pagasts, Kokneses novads- 7 locekļi);
 2. Nr. 276 (Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts, Kokneses novads-7 locekļi);
 3. Nr. 278 (Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads- 7 locekļi).

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir:

 1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk - vēlētāju grupa);
 3. attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 1. kurš prot latviešu valodu;
 2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1.punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētajos gadījumos.

Pieteikumi jāiesniedz Kokneses novada Vēlēšanu komisijā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 9. kabinetā no 2011. gada 03. jūnija līdz 2011. gada 13. jūnijam.

Pieteikuma veidlapas un informāciju var saņemt pie Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Silvijas Vēzes, Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, 2.stāvā, 9. kabinetā vai CVK mājas lapā: http://www.cvk.lv/

Tālrunis 65133633

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top