Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/kokneses_novada_velesanu_komisija_izsludina_velesanu_iecirknu_komisijas_loceklu_kandidatu_pieteiksanos
Drukas datums: 06:13:07 07.06.2020

Kokneses novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos31.07.2014

Kokneses novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” (apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4) izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos darbam komisijā 12. Saeimas vēlēšanās 2014. gada 4. oktobrī.

Kokneses novadā izveidojamas 3 vēlēšanu iecirkņu komisijas:

1) Nr.274– (Bebru pagasta pārvalde, ”Papardes”, Bebru pagasts, - 7 locekļi);

2) Nr.276- (Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts, -7 locekļi);

3) Nr.278- (Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, - 7 locekļi).

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem ( turpmāk – vēlētāju grupa);

3. attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;

2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Kokneses novada domes deputāts;

5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumi jāiesniedz Kokneses novada Vēlēšanu komisijā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 9. kabinetā no 2014. gada 01. augusta līdz 2014. gada 11. augustam (ieskaitot).

Pieteikuma veidlapas un informāciju var saņemt pie Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Silvijas Vēzes, Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, 2.stāvā, 9. kabinetā vai CVK mājas lapā: http://www.cvk.lv/

Tālrunis informācijai 65133633