Kokneses novada kultūras kolektīvi piedalās Rokišķu pilsētas festivālā27.09.2017

Šogad, sadarbojoties četriem partneriem no Latvijas un Lietuvas, ir uzsākts jauns Latvijas - Lietuvas programmas 2014-2020 finansēts projekts Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou). Viena no projekta aktivitātēm ir piedalīšanās visu projekta partneru lielākajos kultūras pasākumos, lai popularizētu partneru pilsētas un vecinātu tūrisma attīstību, kā arī sadarbību starp projektā iesaistītajām Lietuvas un Latvijas pašvaldībām, sekmētu vietējā tradicionālā kultūras mantojuma izplatīšanu, informētu sabiedrību par projektu un tā ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

23.septembrī Rokišķos notika ikgadējais tradicionālais pilsētas festivāls, kurā Kokneses novadu pārstāvēja jauniešu deju kolektīvs “Kāpēc” Laimas Antonevičas vadībā, kapela “Aizezeres muzikanti” ar vadītāju Inesi Skuju un Kokneses tūrisma centrs.

Četru tautas deju garumā jauniešu kolektīvs priecēja Rokišķu iedzīvotājus, savukārt  Aizezeres muzikantu izpildītās dziesmas lika celties kājās un dejot ne vienam vien festivāla apmeklētājam.

Organizatori bija parūpējušies arī par pilsētas iepazīšanas ekskursiju festivāla dalībniekiem. Gida pavadībā Kokneses novada pārstāvji iepazinās ar Rokišķu muižas vēsturi un reģionālā muzeja ekspozīciju, kas atrodas kādreizējās muižas teritorijā: 16 autentiskās ēkās, vairāk nekā 28 ha plašā parkā ar daudziem dīķiem. Koknesieši apskatīja arī Rokišķu pilsētas centrā esošo Rokišķu Sv.Mateja ev. baznīcas ansambli, kas ir viens no oriģinālākajiem un iespaidīgākajiem neogotikas pieminekļiem Lietuvā, kā arī uzzināja dažādas pilsētas leģendas un stāstus.

Pateicamies atraktīvajam jauniešu deju kolektīvam “Kāpēc”,  kapelai “Aizezeres muzikanti” un pašvaldības aģentūrai “Kokneses Tūrisma centrs” par atsaucību un piedalīšanos projekta pasākumā. 

 Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldība.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.decembrim.

 Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 Foto: Ingus Pugačovs, Māra Bitāne

 Informāciju sagatavoja

Māra Bitāne,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa, T.65133636

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top