Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/kokneses_novada_domes_iestades_pagastu_parvaldes_un_strukturvienibas_darba_pienakumus_iespeju_robezas_veiks_attalinati
Drukas datums: 22:59:11 15.01.2021

Kokneses novada domes iestādēs, pagastu pārvaldēs un struktūrvienībās darba pienākumus iespēju robežās veiks attālināti29.10.2020

20201029_112931.jpg2020. gada 28. oktobrī Kokneses novada dome izdevusi rīkojumu Nr. 44 “Par attālinātā darba nodrošināšanu”, kas stājās spēkā ar 29. oktobri. 

Lai samazinātu infekcijas slimības Covid-19 izplatību, Kokneses novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās uzdots:

 * Ierobežot klātienes klientu apkalpošanu un konsultācijas tik lielā mērā, cik to ir iespējams izdarīt;

* Iespēju robežās samazināt darbinieku savstarpējo kontaktu skaitu;

* Iespēju robežās darbiniekiem veikt darba pienākumus attālināti;

* Katras iestādes vadītājs nosaka kārtību un rīcību iestādē.

Kokneses novada domē noteikta šāda rīcība:

* Ir slēgtas ārdurvis Kokneses novada domes administratīvajā ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā. Apmeklētājus ēkā ielaiž dežurants. Pie Kokneses novada domes ārdurvīm ir izvietota informācija ar dežurantu tālruņa numuriem. Lai apmeklētu novada domi, jāzvana pa norādītajiem tālruņa numuriem.

* Fizisko un juridisko personu vēstuļu un citu dokumentu ievietošanai pie novada domes ēkas uzstādīta pasta kaste.

* Noteikts šāds novada domes kases darba laiks: pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 8 - 13; no pulksten 14 -  17.

Aicinām apmeklējuma vizīti pieteikt iepriekš, zvanot uz speciālistu norādītajiem tālruņa numuriem, kuri pieejami pašvaldības interneta vietnē: http://koknese.lv/pasvaldibas_kontakti

Pilns rīkojuma teksts pieejams šeit

Bebru pagasta pārvaldē darba pienākumus veic saskaņā ar norādītajiem darba laikiem:

Pārvaldes vadītāja, Komunālās nodaļas vadītājs, sekretāre, kasiere-grāmatvede apmeklētājus pieņem klātienē 

katru darba dienu no pulksten 8 – 13, dežurē pēc grafika no pulksten 14 - 16.

Sociālās darbinieces pieņem klientus klātienē un strādā attālināti, saskaņā ar sociālā dienesta grafiku.

Kultūras pasākumu organizatore un sporta darba organizators strādā attālināti.

Bibliotēkā pieņem apmeklētājus klātienē katru darba dienu (izņemot trešdienas) no pulksten 9 -13; trešdienās no pulksten 14 –17.

Vecbebru Tehnikuma kompleksā dežurē pēc grafika.

Informācija pa tālruņiem: 65164275;  20016603,    e-pasts: bebri@koknese.lv

Rīkojums par attālinātā darba organizēšanu Bebru pagasta pārvaldē šeit

Iršu pagasta pārvaldē darba pienākumus veic attālināti, saskaņā ar norādītajiem darba laikiem:

Pārvaldes vadītāja apmeklētājus pieņem trešdienās no pulksten 8 - 12.

Komunālās nodaļas vadītājs apmeklētājus pieņem trešdienās no pulksten 14 -17.

Lietvede-sekretāre apmeklētājus pieņem otrdienās no pulksten 8 - 12.

Kasieris apmeklētājus pieņem pirmdienās no pulksten 8 - 12.

Lauksaimniecības konsultants apmeklētājus pieņem ceturtdienās no pulksten 8 - 10.

Bibliotēkas darba laiks grāmatu apmaiņai pirmdienās un piektdienās no pulksten 9 - 13.

Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem pirmdienās no pulksten 14 -18.

Kultūras darba organizators darbu veic ierastā režīmā. Kultūras pasākumi netiks organizēti, bet notiks darbs pie āra dekorāciju sagataves un uzstādīšanas novembra svētkiem.

Sporta hallei strādā ierobežotā režīmā. Ir pieejama trenažieru zāle, āra sporta laukums un sporta halle individuāliem treniņiem.

Autoceļu uzturēšanas speciālists darbu veic attālināti.

Sociālais darbinieks darbu veic attālināti, tālr.nr. 26003964; 22313141.

Informācija pa tālruņiem: 29136832; 29615900, e-pasts: irsi@koknese.lv

Rīkojums par attālinātā darba organizāciju Iršu pagasta pārvaldē šeit

Kokneses novada domes informācija