Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/kokneses_luteranu_draudze_ar_jubilejas_dievkalpojumu_sveic_almu_ozolu_simtgade
Drukas datums: 05:45:20 20.02.2020

Kokneses luterāņu draudze ar jubilejas dievkalpojumu sveic Almu Ozolu simtgadē04.09.2013

„Dievs, pateicos par katru saules staru, ar ko tu mūsu dienas gaišas dari…” 3. septembrī Kokneses luterāņu baznīcā sildīja ne tikai rudens vēlīgā saule, tā bija arī dvēseles gaisma, kas staroja no šīs dienas dižās gaviļnieces - koknesietes Almas Natālijas Ozolas. Viņas 100 gadu jubilejas veltītajā dievkalpojumā piedalījās draudzes locekļi, Kokneses novada domes pārstāvji, viņai tuvi cilvēki.

Te, Daugavas krastā, aiztecējis gandrīz viss jubilāres mūžs. Dižo gadu gaviļņiece dzimusi vēl pirms I Pasaules kara – viņas dzīves gājumā cieši ievijušies Latvijas valsts likteņa meti. Ticība Visaugstākajam palīdzējusi izturēt dzīves smagumu, uz saviem trauslajiem pleciem nest veselu gadsimtu. Dzīvojot Koknesē, ar baltu lakatiņu galvā, Alma jau no jaunības dienām svētdienas rītos mēroja ceļu uz balto dievnamu pie Daugavas. Tikai pēdējos gadus Almas kundzes kājām vairs nav spēka to mazo ceļa gabaliņu no Blaumaņa ielas, kur tagad viņa mīt sociālajā dzīvoklī, atnākt uz svētdienas lūgšanu. Svētku dievkalpojumā, skanot ērģelēm un baznīcēnu dziedātajiem vārdiem: „Cik esi liels, mans Kungs un Dievs…” sirmo māmuļu svinīgi dievnamā ieveda draudzes pērminderis Edgars Veigurs un Pēteris Zālītis.

Viņa kopā ar citiem devās pie altāra uz Grēksūdzes lūgšanu un Svēto Vakarēdienu. Mācītājs Valdis Baltruks savā sprediķī sacīja: „25 gadus es kalpoju šajā baznīcā un tikpat ilgi pazīstu Almu Natāliju Ozolu. Viņas mūžs ir apliecinājums tam, ka tāpat kā bērns paļāvībā cieši turas pie mātes rokas, Almu sargājusi un vadījusi Dieva roka.” Valdis Baltruks pieminēja vecākās draudzes locekles dzīves spilgtākos dzīparus. Almas šūpulis kārts Latgalē, Daugavpils pusē, kur pagājušas bērnības dienas. 1933. gadā, 20 gadu vecumā, viņa Daugavas krastā, Krustpilī, teic jā vārdu Jānim Ozolam. Dzīves ceļš jauno ģimeni atved uz Koknesi, kur „Rožleju” mājās pagājuši gari dzīves gadi, kopā ar vīru izaudzināti divi dēli. Darba gadi atdoti strādājot par sanitāri Aizkraukles slimnīcā un Kokneses dārzniecībā. Ticība Dievam devusi spēku izturēt dēlu pāragro aiziešanu mūžībā un dzīvesbiedra zaudējumu. Mācītājs Almai Ozolai novēlēja būt uzticīgai Debesu Tēvam līdz mūža galam. Viņam bija uzticēts vēl viens skaists pienākums – nolasīt Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu Almai Natālijai Ozolai dižajā 100 gadu jubilejā.

„Paldies par labestību, ko no tevis varam smelt! Mēs ar tevi, Almiņ, ļoti lepojamies!” – draudzes vārdā sacīja Anna Zālīte. Draudzes locekļu dāvinātā sega sasildīs rudens vakaros tāpat kā viņu sirsnīgie vēlējumi. Simtgadniecei stipru veselību un daudz baltu dieniņu vēlēja arī Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, ap pleciem viņai apliekot siltu villaini, kuras latviskajās krāsās ierakstīts māmuļas bagātais dzīves gājums. Kokneses novada vecāko iedzīvotāju sumināja Sociālā dienesta darbinieces, pensionāru klubiņš „Pīlādzītis”, apsveicēji, kuri stiprinājušies no jubilāres sirsnības avota.

Pie draudzes sarūpētā jubilejas kliņģera un svētku galda raisījās kopīgās atmiņas un kā jubilāres jaunības dienās, kad pati bijusi liela dziedātāja, skanēja viņas sirdij tuvas kopīgi dziedātās dziesmas. Lai Dieva svētība un līdzcilvēku labestība dāvā simtgadniecei Almai Natālijai Ozolai vēl daudz saulainas dzīves dienas!

Kokneses Novada Vēstis

Anitas Šmites foto